رای شماره 121 مورخ 1383/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 252/17

شاکی:آقای سلام الله بخشی زاده - اقای جبار بخشی زاده

موضوع:اعلام تعارض اراء صادره از شعب 14و16 دیوان عدالت اداری با دیگر اراء شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 31 خرداد 1383

شماره دادنامه: 121

مقدمه: شکات به شرح نامه تقدیمی اعلام نموده‌اند، آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری بکلاسه 76/904 و 75/33 با آراء شعب دیگر دیوان متعارض بوده درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان را نموده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه شاکی از تعیین و اعلام مشخصات آراء متناقض صادره از شعب دیوان با دادنامه‌های شماره 28 مورخ 17/1/77 و شماره 810 مورخ 26/6/75 شعب 14 و 16 دیوان امتناع ورزیده است و صدور آراء متنقاض در خصوص مورد محرز و محقق نیست موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع