رای شماره 1353 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1353

تاریخ دادنامه: 17/12/1395

کلاسه پرونده: 93/1071

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج در خصوص برقراری عوارض حمل بار

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 217202-15/11/1393 اعلام کرده است که:

" رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان کرمان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد.

مصوبات شورای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج در خصوص اخذ عوارض حمل بار به دلایل زیر مغایر با قانون می‌باشد:

1- بند (الف) ماده (163) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: « به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای اجازه داده می‌شود از جابه جایی کالا و مسافر در جاده های کشور به استثناء جاده های روستایی و عشایری بر اساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد، عوارض وصول نماید.»

2- در ماده (1) قانون برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، از ممنوعیت اخذ عوارض محلی و ملی توسط شوراها و سایر مراجع و وزارتخانه ها حمایت شده است. این ماده تصریح می دارد:

« از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها... صرفاً به موجب قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع... به استنثاء مالیاتهای مستقیم... لغو می‌گردد».

3- مشابه همین موضوع در سال 1387 توسط شورای اسلامی شهر اهواز به تصویب رسیده است که معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل موضوع را به دیوان عدالت اداری منعکس نموده و دیوان مصوبه شورای اسلامی شهر مذکور را برخلاف مقررات تشخیص داده و هیات عمومی دیوان به شرح ذیل اظهار رای نموده است:

« نظر به اینکه حکم مقرر در قوانین فوق الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه ها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه های حمل بار به عنوان عوارض محل خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مصوب 1/3/1375) بوده و مغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوق الاشعار می‌باشد، با اجازه حاصل از ماده (53) الحاقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامه های حمل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند (1) ماده (19) و مواد (20) و (42) قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها ابطال می گردند».

بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند."

متن صورتجلسه و مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) ابطال صورتجلسه شماره 15330-19/10/1384 با موضوع هماهنگی شهرداران منطقه جنوب استان کرمان:

" صورتجلسه

در ساعت 13 مورخ 17/10/1384 جلسه هماهنگی شهرداران منطقه جنوب استان با حضور روسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای جیرفت، کهنوج، عنبر آباد، جبالبارز، دری بهشت، رودبار، قلعه گنج، منوجان، فاریاب، نودژ، مردهک در محل دفتر شهردار کهنوج تشکیل گردید.

جلسه با ذکر صلوات بر خاتم انبیا (ص) و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز و سپس آقای اطمینانی شهردار کهنوج به عنوان میزبان ضمن خیر مقدم و تشکر از تشریف فرمایی شهرداران برای حضور در جلسه هدف از تشکیل آن را ایجاد هماهنگی و همدلی در شهرداران جنوب استان برای وحدت رویه و پیشرفت همه جانبه این شهرها دانست و اظهار نمود اگر شهرداران جنوب استان با یکدیگر همفکر و هماهنگ باشند مطمئناً تاثیر بسزایی در اجرای امور شهرداری خصوصاً در جهت افزایش درآمد قانونی شهرداریها خواهد داشت در ادامه روسای محترم شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مذکور به طرح دیدگاههای خود و ارائه پیشنهادات پرداخته پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید.

1- با توجه به اینکه از سنوات قبل تحت عنوان هزینه خدمات ناشی از حمل بار در حوزه شهرهای جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، منوجان اخذ گردیده است و این روال تاکنون ادامه دارد. نظر به اهمیت موضوع و تردد کامیونهای حمل بار که برای شهرهای مسیر حرکت خسارات جبران ناپذیری اعم از تصادفات و کشته شدن شهروندان و تخریب آسفالت و پلها و ریختن زباله و عوارض ناشی از تعویض روغن و زیانهای دیگر را در بر دارد شهرداریها حوزه فوق الذکر ناگزیر به اخذ هزینه ناشی از ایجاد خسارت حمل بار و خدمات دهی از کامیونها و خودروهای حمل بار هستند.

2- مقرر گردید هزینه ناشی از خدمات حمل بار بر اساس نرخهای زیر از این گونه خودروها توسط مامورین شهرداریها وصول گردد.

نرخ پیشنهادی

نرخ مصوب

الف: کامیون تریلی

000/250 ریال

000/200 ریال

ب: کامیون ده چرخ

000/170 ریال

000/150 ریال

ج: کامیون تک

000/120 ریال

000/100 ریال

د: کامیون 911

000/90 ریال

000/70 ریال

ه: کامیون خاور

000/60 ریال

000/50 ریال

و: وانت بار نیسان و تویوتا دوهزار

000/25 ریال

000/20 ریال

ح: وانت یا مزدا تویوتا هزار وششصد

000/15 ریال

000/10 ریال

ب) مصوبات شورای اسلامی شهر جیرفت:

" 1- مصوبه شماره 121900-25/10/1386 شورای اسلامی شهر جیرفت:

شهرداری محترم جیرفت

با سلام

احتراماً، عطف به نامه شماره 12840-10/10/1386 و با توجه به نامه شماره 26237/42-17/9/1386 مدیرکل محترم امور شهری استانداری در خصوص لزوم تصویب و اعلام عمومی وضع عوارض محل جدید، لیست عوارض پیشنهادی مطرح و تعدادی 113 عوارض جدید و 615 عوارض در اخذ عوارض بر اساس بند 2 از مصوبات مورخ 10/10/1386 مورد تصویب قرار گرفت.

ردیف

خدمات دهی (شهری) به کامیونها و وانتهای حمل بار

عوارض مصوبه ماهیانه 84

عوارض پیشنهادی ماهیانه 87

97

از هر کامیون تریلر (حامل بار)

000/250

000/300

98

از هر کامیون ده چرخ (حامل بار)

000/170

000/20

99

از هر کامیون شش چرخ (تک) (حامل بار)

000/120

000/150

100

از هر کامیون 911 (حامل بار)

000/90

000/120

101

از هر کامیون خاور (حامل بار)

000/60

000/75

102

از هر وانت نیسان و تویوتا 2000 (حامل بار)

000/25

000/30

103

از هر وانت مزدا 1600 و غیره (حامل بار)

000/15

000/20

2- مصوبه شماره 1035-13/11/1390:

شهرداری محترم جیرفت

با سلام

احتراماً، عطف به نامه 15684-26/10/1390 شهرداری در خصوص لیست پیشنهادی عوارض محلی سال 1391 با 15% افزایش نسبت به سال 1390 و اجرا در سال 1391، بدین وسیله بر اساس بند 2 از مصوبات 26/10/1390، با اجرای مفاد نامه مذکور طبق ضوابط و مقررات موافقت شد.

ردیف

خدمات دهی (شهری) به کامیونها و وانتهای حمل بار

19-69

از هر کامیون تریلر (حامل بار)

000/250

000/250

000/285

20-69

از هر کامیون ده چرخ (حامل بار)

000/250

000/250

000/275

21-69

از هر کامیون شش چرخ (تک) (حامل بار)

000/200

000/200

000/220

22-69

از هر کامیون 911 (حامل بار)

000/150

000/150

000/165

23-69

از هر کامیون خاور (حامل بار)

000/100

000/100

000/110

24-69

از هر وانت 2000 و غیره (حامل بار)

000/35

000/35

000/35

ج) مصوبات شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

" مصوبه شماره 1204-27/10/1384 شورای اسلامی شهر کهنوج:

شهرداری محترم کهنوج

با سلام

عطف به نامه شماره 15372-19/10/1384 به پیوست 7 فقره لیست عوارض پیشنهادی آن شهرداری که در جلسه مورخ 26/10/1384 شورای شهر مطرح و به شرح لیستهای ضمیمه به تصویب این شورا رسیده، جهت اقدامات قانونی خدمتتان ارسال می‌گردد.

عنوان

فعلی

مصوب سال 85

الف: کامیون تریلی

000/200 ریال

00/2500 ریال

ب: کامیون ده چرخ

000/150 ریال

000/170 ریال

ج: کامیون تک

000/300 ریال

000/120 ریال

د: کامیون 911

000/70 ریال

000/90 ریال

ه: کامیون خاور

000/50 ریال

000/60 ریال

و: وانت بار نیسان و تویوتا دوهزار

000/20 ریال

000/25 ریال

ح: وانت یا مزدا تویوتا 1600

000/10 ریال

000/15 ریال

2- مصوبه شماره 1641-13/10/1386 شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

شهرداری محترم کهنوج

با سلام

عطف به نامه شماره 15049-2/10/1386 بدین وسیله دو جلد لوایح پیشنهادی عوارض شهرداری اعم از افزایشها و عناوین جدید شامل:

1- تعرفه عوارض کسب و پیشه به تعداد 21 برگ

2- تعرفه عوارض پیشنهادی وجدید محلی اعم از خدمات دهی و هزینه ناشی از خدمات حمل بار و غیره شامل 15 برگ که در جلسه شماره 35- 10/10/1386 این شورا مطرح و به تصویب رسیده و کلیه اوراق آن ممهور به مهر شورای اسلامی شهر کهنوج می‌باشد جهت اقدامات قانونی ارسال می‌گردد.

هزینه ناشی از خدمات حمل بار تریلی

000/300

هر دستگاه وسائط نقلیه

کامیون ده چرخ

000/200

هر دستگاه وسائط نقلیه

کامیون تک

000/150

هر دستگاه وسائط نقلیه

کامیون 911

000/110

هر دستگاه وسائط نقلیه

کامیون خاور

000/75

هر دستگاه وسائط نقلیه

وانت بار نیسان- تویوتا دوهزار

000/30

هر دستگاه وسائط نقلیه

وانت بار مزدا و تویوتا 1600

000/20

هر دستگاه وسائط نقلیه

وانت بار پیکان و مزدا 1000

000/5

هر دستگاه وسائط نقلیه

3- مصوبه شماره 1062-12/11/1387 شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

شهرداری محترم کهنوج

با سلام

احتراماً، عطف به نامه شماره 14139-26/10/1387 بدین وسیله دو جلد لوایح پیشنهادی تعرفه عوارض محلی بهای خدمات و تعرفه عوارض کسب و پیشه که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و در جلسه فوق العاده مورخ 19/11/1387 مورد تصویب قرار گرفته و ممهور به مهر این شورا می‌باشد به پیوست جهت هرگونه اقدام قانونی عودت می‌گردد.

ردیف

هزینه ناشی از خدمات دهی کامیون حمل بار

1

کامیون تریلی

000/350

کامیون هر نوبت حمل بار

2

کامیون ده چرخ

000/250

کامیون هر نوبت حمل بار

3

کامیون تک

000/200

کامیون هر نوبت حمل بار

4

کامیون 911

000/150

کامیون هر نوبت حمل بار

5

کامیون خاور

000/100

کامیون هر نوبت حمل بار

6

وانت بار نیسان- تویوتا دوهزار

000/35

دستگاه هر نوبت حمل بار

7

وانت بار مزدا و تویوتا 1600

000/75

دستگاه هر نوبت حمل بار

8

وانت بار پیکان و مزدا 1000

000/10

دستگاه هر نوبت حمل بار

4- مصوبه شماره 587-8/11/1388 شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

شهرداری محترم کهنوج

با سلام

عطف به نامه 14185-4/11/1388 بدین وسیله دو جلد لوایح پیشنهادی تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری کهنوج در سال 1389 (هر جلد دو نسخه) که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه این شورا مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه فوق العاده مورخ 6/11/1388 این شورا با تغییراتی تصویب و ممهور به مهر این شورا گردیده عودت، مقتضی است دستور فرمایید برابر مقررات اقدام عاجل به عمل آورند.

هزینه ناشی از خدمات کامیون حمل بار

کامیون تریلی

000/350

هر کامیون

کامیون ده چرخ

000/250

هر کامیون

کامیون تک

000/200

هر کامیون

کامیون 911

000/150

هر کامیون

کامیون خاور

000/100

هر کامیون

وانت بار نیسان- تویوتا 2000

000/35

هر دستگاه وانت بار

وانت بار مزدا و تویوتا 1600

000/75

هر دستگاه وانت بار

وانت بار پیکان و مزدا 1000

000/10

هر دستگاه وانت بار

5- مصوبه شماره 550-25/10/1389 شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

شهرداری محترم کهنوج

با سلام

بازگشت به نامه شماره 14237-11/10/1389 بدین وسیله دو جلد لوایح پیشنهادی تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری کهنوج مربوط به سال 1390 که در جلسات مورخ 18 و 16/10/1389 کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت و بعضی از ردیفهای آن اصلاح و نهایتاً در جلسه شماره 38-22/10/1389 با تغییراتی در بعضی از ردیفها به تصویب نهایی رسید به پیوست عودت داده می‌شود. مقتضی است دستور فرمایید برابر ضوابط و مقررات نسبت به ارسال به استانداری محترم جهت تایید و اجرا در سال 1390 اقدام لازم به عمل آورند:

1- تعرفه عوارض کسب و پیشه 41 برگ 1532 ردیف دو نسخه

2- تعرفه عوارض پیشنهادی محلی و خدمات 30 برگ 440 ردیف دو نسخه

هزینه ناشی از خدمات کامیون حمل بار

1/23

کامیون تریلی

000/350

هر کامیون

2/23

کامیون ده چرخ

000/250

هر کامیون

3/23

کامیون تک

000/200

هر کامیون

4/23

کامیون 911

000/150

هر کامیون

5/23

کامیون خاور

000/100

هر کامیون

6/23

وانت بار نیسان- تویوتا 2000

000/35

هر دستگاه وانت بار

7/23

وانت و مزدا و تویوتا 1600

000/25

هر دستگاه وانت بار

8/23

وانت پیکان و مزدا 1000

000/10

هر دستگاه وانت بار

6- مصوبه شماره 504- 29/10/1390 شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

شهرداری محترم کهنوج

با سلام

بدین وسیله دو جلد لوایح پیشنهادی شامل: 1- تعرفه عوارض کسب و پیشه شامل 41 برگ و مشتمل بر 1539 ردیف مربوط به سال 1390

2- تعرفه عوارض پیشنهادی محلی و بهاء خدمات مربوط به سال 1391 متعلق به شهرداری که طی نامه شماره 18036-20/10/1390 به این شورا ارسال گردید و در دو جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر (پیوست)، و به شماره 26-21/10/1390 و 27-26/10/1390 مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و در جلسه عادی شماره 34-28/10/1390 شورای شهر مطرح و مورد تایید و ممهور به مهر این شورا گردیده جهت اقدامات قانونی و اجرا در سال آینده به ضمیمه عودت داده می‌شود.

ردیف

عنوان تعرفه پیشنهادی

میزان مبلغ تصویب در سال 1391

23

هزینه ناشی از خدمات کامیون حمل بار

1/23

کامیون تریلی

000/400

2/23

کامیون ده چرخ

000/300

3/23

کامیون تک

000/220

4/23

کامیون 911

000/170

5/23

کامیون خاور

000/110

6/23

وانت بار نیسان- تویوتا 2000

000/35

7/23

وانت و مزدا و تویوتا 1600

000/25

8/23

وانت بار پیکان و مزدا 1000

000/10

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کهنوج به موجب نامه شماره 184-28/7/1395 به پیوست تصویر جوابیه شهرداری کهنوج را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" ریاست محترم شورای اسلامی شهر کهنوج

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 184-18/5/1394 موضوع شکایت نامه شماره 93/1071-8/3/1395 معاون محترم مدیرکل عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر شکایت نامه شماره 217202-15/11/1393 سازمان محترم بازرسی کل کشور به خواسته ابطال مصوبه آن شورا در خصوص اخذ عوارض حمل بار بر اساس دادنامه شماره 604-16/12/1389 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری که تصویر مذکور که از طریق سایت آن دیوان محترم چاپ شده است به استحضار می رساند:

1- دادنامه شماره 604- 16/12/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت وضع و اخذ عوارض شهرداری مبنی بر 2% عوارض حمل بار می‌باشد که در حال حاضر 2% حمل بار از هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دریافت نگردیده و هیچ دستورالعملی در این زمینه اصرار نیافته است.

2- در خصوص مکاتبات صورت پذیرفته مبنی بر عدم دریافت عوارض شهرداری از 2% حمل بار بوده معروض می‌دارد عوارض مبنی بر 2% دریافت نگردیده که موید و صحت این مطالب این است که با توجه به فروش تره بار در شهرستان کهنوج که ارزش کامیونهای بار به میلیونها تومان می‌رسد 2% آن حمل بار دریافت نگردیده و در حال حاضر آنچه دریافت می‌گردد هزینه ناشی از خدمات حمل بار می‌باشد که با هم تفاوت اساسی و عمده را داشته و مبلغ بسیار ناچیز می‌باشد.

3- موضوع رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض دریافتی بر حمل و نقل باربری شهری معادل 2% که در بارنامه های رسمی توسط بنگاهها فعال و با آژانسهای باربری مستقر در پایانه های باربری موضوع بند الف ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دریافت و به حساب خزانه واریز می‌گردد را شامل می‌شود.

4- هزینه ناچیز ناشی از خدمات حمل بار که در اکثر استانهای کشور نیز دریافت می‌گردد من جمله استان هرمزگان- استان سیستان و بلوچستان (شهرداریها و دهیاریها) و شهرداریهای جنوب استان کرمان (نمونه ای از فیشهای دریافتی ضمیمه گزارش می‌باشد) تحت عنوان مادتین 51 تا 53 (تبصره ماده 52) قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مرتبط می‌باشد. چرا که آنچه در رای وحدت 604 قید گردیده دریافت وجه از رانندگان تحت عنوان عوارض 2% می‌باشد که به صورت نسبی و متغیر بوده و امری ثابت نمی‌باشد و با توجه به افزایش خدمات و کالا تغییر پیدا می کند که در صورتی عوارضی را از هیچ شخص حقیقی و حقوقی دریافت نکرده و آنچه دریافت می کند هزینه ناشی از خدمات حمل بار می‌باشد که دو موضوع متفاوت می‌باشد و این هزینه ثابت و ناچیز از مالکین بار دریافت می‌گردد و (بنا به مراتب معروضه) اعضای محترم شورای شهر کهنوج آنچه دریافت می‌گردد هزینه ناشی از خدمات حمل بار می‌باشد نه عوارض 2% حمل و نقل بار که در کل بار دریافت می‌گردد و این هزینه از رانندگان دریافت نمی گردد بلکه از مالکین بار که مبلغ بسیار ناچیزی است که در اکثر استانهای کشور که نامبرده شده است دریافت می‌گردد چرا که نظر به اهمیت موضوع عبور و مرور و تردد کامیونهای حمل بار در فصول بار از محدوده شهر خسارت هنگفت و جبران ناپذیری اعم از تصادفات و کشته شدن شهروندان و تخریب آسفالت و پلها و ریختن زباله ها و عوارض ناشی از تعویض روغن و آلودگی صوتی و زیانهای دیگر برای شهرداریها و شهروندان در پی داشته است و مبلغ دریافتی تحت همین عنوان وصول و جهت عمران و آبادی بین شهرهای نودژ- منوجان- قلعه گنج- فاریاب و کهنوج تقسیم می‌گردد لذا مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی حضورتان اعلام می‌گردد."

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهر جیرفت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره 604-16/2/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در نتیجه آن اخذ عوارض از بارنامه های حمل کالا به دلایل مذکور در دادنامه ابطال شده است و با توجه به بند الف ماده 163 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، که مقرر داشته است « به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می‌شود از جابه جایی کالا و مسافر در جاده های کشور به استثناء جاده های روستایی و عشایری بر اساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.» بنابراین مصوبات مورد شکایت از شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج در خصوص برقراری هزینه ناشی از خدمات حمل بار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع