رای شماره 960 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 960

تاریخ دادنامه: 28/9/1396

کلاسه پرونده: 96/756

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم سیده مینو حسینی به وکالت از اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 مصوبه شماره 34588/96-18/4/1396 کمیسیون نظارت شهرستان تهران

گردش کار: 1- به موجب بند 10 مصوبه شماره 34588/96- 18/4/1396 کمیسیون نظارت شهرستان تهران، با صدور پروانه کسب دائم در رسته لوله کشی گاز برای آقای غلامرضا پور یادگار موافقت شده و اتحادیه تاسیسات مکانیک ساختمان مکلف شده نسبت به صدور پروانه برای نامبرده اقدام کند.

2- خانم سیده مینو حسینی به وکالت از اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان ابطال تصمیم مذکور را درخواست کرده و رسیدگی به خواسته به هیات عمومی ارجاع شده است.

3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 10 مصوبه مورد شکایت در خصوص مورد به تصویب رسیده است و متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نیست، بنابراین پرونده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع