رای شماره 87 تا 91 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 87 الی 91

تاریخ دادنامه: 27؍1؍1398

شماره پرونده: 97؍847، 96؍1844، 96؍1091، 96؍975، 96؍575

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان 1- سعید کریمی 2- خلیل حاجی پور 3- فردین شمایی 4- محمد بیاتی 5- کاظم رضایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1) بخشنامه های شماره 59740-27؍11؍1395 در خصوص «دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداریها» و شماره 47997-1396/10/30 رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور (بخشنامه های شماره 986720-1395/11/06 و 1542985-1396/09/09 رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

گردش کار: آقای سعید کریمی [رئیس وقت شعبه 19 دیوان عدالت اداری] به موجب درخواستی ابطال بخشنامه شماره 59740-27؍11؍1395 رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص «دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداریها» و ابطال بخشنامه های شماره 986720-6؍11؍1395 و 1041225-27؍11؍1395 رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام عیکم

همان گونه که مستحضرید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه 12؍2؍1396 در مقام رسیدگی به تعارض آرای شعب 8 و 10 تجدیدنظر رای شعبه 8 را صحیح تشخیص داد بر اساس رای مذکور تبدیل کارکنان قراردادی دستگاههای اجرایی به پیمانی یا رسمی مغایر مواد 61 و 57 قانون برنامه پنجم توسعه تشخیص داد. با توجه به مقدمه مذکور تقاضای ابطال موارد زیر مورد تقاضاست.

1- دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداریها

2- بخشنامه رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شماره 59740-27؍11؍1395

3- مجوزهای شماره 986720-6؍11؍1395 و شماره 1041225-27؍11؍1395 سازمان امور اداری و استخدامی کشور

موارد فوق ضمناً با فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری در مغایرت است. ابتدا تقاضای صدور دستور موقت در خصوص جلوگیری از اجرای بخشنامه ها و مجوزهای مذکور و سپس ابطال آنها مورد تقاضاست. بدیهی است این درخواست صرفاً در راستای رای هیات عمومی و جهت قانونمند سازی استخدام، خدمت جنابعالی مطرح شده است.»

متعاقباً آقایان خلیل حاجی پور، فردین شمایی، محمد بیاتی و کاظم رضایی نیز به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال 1) بخشنامه شماره 59740-27؍11؍1395 در خصوص «دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداریها» و بخشنامه شماره 47997-30؍10؍1396 رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و ابطال بخشنامه های شماره 986720-6؍11؍1395 و 1542985-9؍9؍1396 رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور را درخواست کرده اند.

متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بخشنامه شماره 59740-27؍11؍1395 رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور:

«معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور

سلام علیکم

بر اساس مجوز شماره 986720-6؍11؍1395 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداریها به پیمانی از طریق انتشار آگهی و برگزاری آزمون به پیوست «دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداریها» که طی نامه شماره 1041225-27؍11؍1395 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است ابلاغ می‌گردد. ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا در چارچوب مفاد دستورالعمل پیوست اقدامات لازم در شهرداریهای آن استان صورت پذیرد.

اصلاح ساختار سازمانی شهرداری بر اساس ضوابط تشکیلاتی ابلاغی و اخذ تاییدیه آن از سازمان.

اصلاح اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریها بر اساس الگوی ابلاغی.

انتصاب کارمندان رسمی و پیمانی موجود با رعایت شرایط احراز بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی به پستهای سازمانی ابلاغی جدید در ستاد، مناطق و سازمانهای وابسته شهرداری و تصویب آن در شورای اداری و استخدامی ذیربط.

اعلام رسمی شهرداری در خصوص تعداد پستهای بلاتصدی.

ثبت اطلاعات و آمار کارکنان شهرداری در سامانه کارکنان نظام اداری کشور (کارمند ایران) با نام کاربری شماره ملی شهرداری و رمز عبور 1234.

تایید برگ تعیین مشخصات شغل و شاغل در رشته شغلی مورد نیاز و تامین اعتبار توسط شهردار و ذی حساب شهرداری.

با توجه به این که در دستورالعمل پیوست مقرر است تا آزمون شهرداریهای هر استان در یک روز تا پایان فروردین ماه سال آینده برگزار شود، لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا اقدامات فوق حداکثر تا پایان سال جاری انجام و در قالب فرم پیوست جهت صدور مجوز و تخصیص سهمیه و برنامه زمان بندی آزمون، به این سازمان ارسال گردد. بدیهی است در صورت عدم انجام اقدامات مربوط توسط استان در موعد مقرر، تخصیص سهمیه تبدیل وضعیت استخدامی به آن استان امکان پذیر نخواهد بود.»

«دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداریها

به منظور تبدیل وضعیت استخدامی آن دسته از کارکنان شهرداریها که دارای شرایط عمومی استخدام و صلاحیتهای تحصیلی و تجربی لازم برای تصدی پستهای سازمانی شهرداریها می‌باشند، از طریق سنجش دانش، مهارتهای حرفه ای، هوش، سرعت، دقت و استعداد یادگیری به استخدام پیمانی، «دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداریها» به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

ماده2- شرایط ورود به آزمون تبدیل وضعیت استخدامی به شرح زیر است:

1- داشتن حداکثر سی و پنج سال تمام سن تا زمان ثبت نام

2- داشتن تابعیت ایران

3- دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت قانونی برای مردان

تبصره7: داوطلبین می‌بایست در زمان ثبت نام در شهرداری ذیربط مشغول به فعالیت بوده و دارای مستندات لازم مبنی بر تایید این موضوع باشد.

ماده11- در آزمون تخصصی و آزمون عملی اولویتهای زیر در نظر گرفته خواهد شد.

11-1- به امتیاز آزمون داوطلبین قراردادی شهرداری به استثناء داوطلبین شاغل از طریق شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری به ازای هر سال سابقه خدمت 3 امتیاز تا سقف 40 امتیاز بر اساس سابق بیمه ای آنان افزوده می‌شود.

11-2- به امتیاز آزمون داوطلبینی که شهردار بوده اند به ازای هر سال سابقه خدمت 4 امتیاز تا سقف 40 امتیاز بر اساس سوابق بیمه ای آنان افزوده می‌شود.

11-3- به امتیاز آزمون فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت ناشی از کار در شهرداری و یا از کارافتاده کلی دائم حین خدمت در شهرداری 20 امتیاز افزده می‌شود.

تبصره14: در صورتی که داوطلبان مشمول بیش از یک امتیاز از مزایای پیش بینی شده در ماده 11 این دستورالعمل شوند، صرفاً بالاترین امتیاز برای آنها مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.»

ب) بخشنامه شماره 47997-30؍10؍1396 رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور:

«استانداران محترم سراسر کشور

با سلام و احترام

ضمن ارسال تصویر مجوزهای شماره 986720-6؍11؍1395 و 1542985-9؍9؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با آزمون استخدامی تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداریها، دستور فرمایید با رعایت نکات ذیل اقدامات لازم جهت برگزاری این آزمون به صورت متمرکز در آن استان صورت پذیرد:

1- نمونه آگهی استخدامی مذکور با رعایت مفاد نامه شماره 1622322-18؍10؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور.

2- سقف سهمیه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداریها به تفکیک هر استان به شرح پیوست می‌باشد که استانداری می‌بایست با در نظر گرفتن تعداد پستهای سازمانی بلاتصدی، تعداد کارکنان قراردادی واجد شرایط و مقتضیات هر شهر و شهرداری نسبت به توزیع آن اقدام نماید.

3- فهرست 45 رشته شغلی و شرایط احراز تحصیلی آنها پیوست گردیده که استانداری می‌بایست با هماهنگی شهرداریهای ذیربط نسبت به انتخاب و درج آن در آگهی به منظور تخصیص به پستهای سازمانی بلاتصدی شهرداریها اقدام نماید.

4- در آگهی منتشره تاریخ ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه 14؍11؍1396 درج گردد و بررسی مدارک در بازه زمانی 15؍11؍1396 تا 3؍12؍1396 قید شود. ضمناً آزمون به صورت متمرکز در استانها راس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 25؍1؍1396 برگزار خواهد شد.

5- امور ثبت نام، بررسی مدارک، احصاء واجدین شرایط و اجرای آزمون از جمله تعیین محل برگزاری آزمون بر عهده استانداریها می‌باشد که در این خصوص می‌توانند از امکانات و نیروی انسانی شهرداریهای مرکز استان استفاده نمایند و فرایند اجرای آزمون از جمله طرح سوال، صدور کارت ورود به جلسه، پاسخ نامه، تصحیح پاسخ نامه ها و اعلام نتایج به صورت متمرکز از طریق یکی از موسسات معتبر برگزاری آزمونهای استخدامی با هماهنگی این سازمان انجام خواهد شد.

6- استانداریها موظفند به محض ابلاغ این بخشنامه نسبت به صدور ابلاغ و تشکیل کمیته ای با عنوان «کمیته برگزاری آزمون تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداریها» به ریاست معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریها و مدیران واحدهای حراست، بازرسی و رسیدگی به شکایات و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و یک نفر از شهرداران همان استان و دو نفر کارشناس مطلع در حوزه امور شهری و شهرداری و صاحب نظر در امور منابع انسانی به انتخاب رئیس کمیته به منظور اتخاذ تدابیر و انجام هماهنگی های لازم در حوزه اختیارات اقدام نمایند.

7- وجه ثبت نام برای هر داوطلب بابت هزینه های برگزاری آزمون از جمله طراحی و تکثیر سوالات و پاسخ نامه ها و صدور کارت ورود به جلسه و اعزام نمایندگان شرکت مجری مبلغ 000؍150 ریال می‌باشد. (ایثارگران از پرداخت 50% مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریز وجه مذکور معاف می‌باشند.) لازم به ذکر است مابقی هزینه های مذکور از جمله تامین مکان آزمون، پذیرایی ناظرین آزمون و شرکت کنندگان در آزمون و... پس از بررسی و تایید توسط استانداری به مبلغ فوق اضافه و از داوطلب اخذ می‌شود.

8- سرفصل منابع عمومی و تخصصی آزمون به تفکیک رشته های شغلی، تاریخ و نحوه ارائه کار شرکت در آزمون و سایر موارد متعاقباً اعلام خواهد شد. با ابلاغ این بخشنامه کلیه دستورالعملهای قبلی پیرامون آزمون یاد شده ملغی الاثر می‌باشد.»

ج) بخشنامه شماره 986720-6؍11؍1395 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:

«برادر ارجمند جناب آقای خندان دل

رئیس محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 53401-26؍10؍1395 در خصوص ساماندهی نیروهای قراردادی شهرداریهای سراسر کشور و تبدیل وضعیت استخدامی آنان به پیمانی اعلام می دارد: در اجرای جزء (1) بند (پ) اصلاحی ماده 3 آیین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی شهرداریها موضوع ماده 7 آیین‌نامه استخدامی شهرداریها که طی نامه های شماره 5850؍45-19؍9؍1369 و 746؍د؍1-1؍3؍1375 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی سابق رسیده است. با تبدیل وضعیت استخدامی پنجاه هزار (000؍50) نفر از نیروهای قراردادی شهرداریهای کشور به پیمانی با رعایت شرایط ذیل و رعایت سایر مقررات مربوط موافقت دارد:

1- تعیین سهمیه استخدامی هر یک از شهرداریها از محل این سهمیه، در چارچوب پستهای سازمانی بلاتصدی مصوب بر اساس ضوابط مندرج در نامه شماره 11125-2؍3؍1394 این سازمان.

2- حصول اطمینان از کسب شایستگی فنی و تخصصی افراد از طریق آزمون در فضای رقابتی (امتحان و مسابقه)

3- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و داشتن حداقل سه سال رابطه استخدامی متوالی تمام وقت در شهرداری

4- رعایت شرایط احراز مشاغل مصوب و مورد عمل مطابق با ضوابط شهرداریها

5- کسب حد نصاب در آزمون با رعایت دستورالعمل شماره 9757؍93؍200-19؍7؍1393 این سازمان

6- تایید گزینش

7- تایید نمونه آگهی استخدام توسط این سازمان

ضروری است فرایندهای مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی بر اساس مفاد این نامه به نحوی برنامه ریزی گردد تا کلیه اقدامات لازم اعم از اطلاع رسانی، ثبت نام از داوطلبان واجد شرایط و برگزاری آزمون استخدامی حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1396 اجرایی گردد. بدیهی است سهمیه یاد شده برای یک بار قابل استفاده بوده و باقیمانده احتمالی آن فاقد اعتبار خواهد بود. ضمناً ترتیبی اتخاذ گردد مطابق با ساز و کارهای مورد اشاره و به تناسب مراحل مختلف، هماهنگی لازم را با این سازمان معمول دارند.»

د) بخشنامه شماره 1542985-9؍9؍1396 رئیس سازمان امور اداری و استخدامی:

«برادر ارجمند جناب آقای افشانی

رئیس محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 35981-29؍8؍1396 با توجه به پیشنهاد آن سازمان بدینوسیله با تمدید فرایندهای مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی شهرداریهای سراسر کشور، موضوع مجوز شماره 986720-6؍11؍1395 تا پایان سال جاری موافقت می‌گردد. ضمناً از آنجا که مجوز فوق الذکر برای تبدیل وضعیت استخدامی دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی صادر شده است، لذا استخدام دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم در شعل آتش نشان و راننده آتش نشان از محل مجوز مذکور امکان پذیر نمی‌باشد. اضافه می‌نماید چنانچه به کارگیری نیروی انسانی در مشاغل موصوف در سطح شهرداریهای کل کشور ضرورت داشته باشد آن سازمان می‌تواند دلایل توجیهی لازم، تعداد پستهای سازمانی مصوب برای آتش نشان و راننده آتش نشان، تعداد شاغلین و تعداد پستهای بلاتصدی مشاغل فوق را به این سازمان اعلام نمایند تا موضوع مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 1370174-7؍6؍1396، تصویر نامه شماره 13535320-30؍5؍1396 رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

«جناب آقای نبئی

رئیس محترم امور حقوقی و قوانین

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 1343837-25؍5؍1396 اعلام می دارد، با توجه به مفاد نامه شماره 75356؍1801-29؍8؍1387 معاون نوسازی اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور شهرداریها موسسه عمومی غیر دولتی بوده که به استناد ماده (127) قانون مدیریت خدمات کشوری در شمول قانون مذکور قرار نمی گیرند و به لحاظ اداری و استخدامی مشمول آیین‌نامه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور مصوب 13؍2؍1368 هیات وزیران می‌باشند. به استناد ماده 7 آیین‌نامه استخدامی شهرداریها، استخدام برای تصدی پستهای سازمانی از طریق امتحان یا مسابقه به عمل می آید. نحوه اجرای امتحان یا مسابقه در شهرداریها به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) تهیه و به موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید. بر اساس ماده فوق الذکر آیین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی شهرداریها توسط وزارت کشور تهیه و طی نامه شماره 5850؍45-19؍9؍1369 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی وقت رسیده است. متعاقباً با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 746؍د؍1-1؍3؍1375 یک بند تحت عنوان بند (پ) به ماده 3 آیین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی شهرداریها به شرح ذیل اضافه شده است:

بند (پ)

1- مواردی که مربوط به استخدام ثابت کارکنان موقت (قراردادی) دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی (فوق دیپلم و بالاتر) که از محل مجوزهای قانونی به استخدام موقت در شهرداریها پذیرفته شده اند و حداقل دارای سه سال رابطه استخدامی متوالی و تمام وقت همانند کارکنان ثابت شهرداری باشند.

2- مواردی که مربوط به استخدام ثابت کارکنان موقت (قراردادی) دارای مدرک تحصیلی دیپلم که از محل مجوزهای قانونی به استخدم موقت در شهرداریها پذیرفته شده اند و حداقل دارای پنچ سال رابطه استخدامی متوالی و تمام وقت همانند کارکنان ثابت شهرداری باشند.

با عنایت به موارد یاد شده مجوز استخدام به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی شهرداریهای کشور بر اساس جزء 1 بند (پ) ماده 3 اصلاحی یاد شده در آیین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی شهرداریها و ماده 4 آیین‌نامه موصوف در چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط صادر شده است.»

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز به موجب لایحه شماره 28187-11؍7؍1396 توضیح داده است که:

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

1- ریاست شعبه 19 ضمن درخواست ابطال بخشنامه مبحوث عنه، به دادنامه شماره 93-12؍2؍1396 هیات عمومی دیوان و فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری استناد نموده اند. حال آن که همان گونه که مستحضرید رای شماره 93 هیات عمومی مستند به مواد 32، 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص جذب و به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی صادر شده و دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را مشمول می‌گردد.

2- شهرداریها در زمره نهاد عمومی غیر دولتی هستند و بر اساس نص صریح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، از شمول این قانون مستثنی هستند. لذا قانون مدیریت خدمات کشوری و رای هیات عمومی فوق الاشعار به شهرداریها تسری ندارد.

رای وحدت رویه شماره 65-66 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری» مورخ 11؍2؍1391 موید این مطلب بوده و اشعار می دارد: «مطابق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول قانون مذکور خارج هستند. بنابراین قانون یاد شده بر کارکنان شهرداریها حاکمیتی نداشته و شاکی مشمول احکام مقرر در آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریها مصوب سال 1381 خواهند بود. نظر به این که در آیین‌نامه مذکور تصدی پستهای سازمانی به برگزاری امتحان یا مسابقه و داشتن اعتبار مصوب و اخذ مجوز استخدام از مراجع ذیصلاح و موافقت وزارت کشور موکول شده است، الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی بدون طی مراحل فوق الذکر موجبی ندارد.» در این راستا این سازمان متبوع، ابتدا مجوزهای قانونی لازم را برای تبدیل وضع کارکنان قراردادی و غیر رسمی شهرداریها و تصدی پستهای سازمانی در شهرداریها از مراجع قانونی ذیصلاح اخذ کرده است و پس از اخذ مجوزهای مربوطه از مراجع ذیصلاح و به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و شفاف سازی موارد آن در شهرداریها، کلیه ضوابط آزمون را در چارچوب دستورالعمل شماره 59740-27؍11؍1395 اعلام نموده است.

3- با عنایت به این که دستورالعمل این سازمان و برگزاری آزمون تبدیل وضعیت استخدامی جهت تصدی پستهای سازمانی در شهرداریها، در راستای اجرای رای 65-66 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز ماده 13 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 1381 صورت گرفته است، هیچ گونه ارتباطی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و بدین لحاظ اساساً مغایرت بخشنامه با رای 93 هیات عمومی دیوان و یا فصل ششم قانون مزبور مصداق نمی یابد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍1؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: هر چند نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج هستند، لیکن به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب 19؍7؍1358 شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداریهای سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون شده است. بنابراین قانون استخدام کشوری در خصوص استخدام در شهرداریها حاکم است و استناد به آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب سال 1381 هیات وزیران که با تجویز تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 به تصویب رسیده فاقد مبنای قانونی است. ثانیاً: نحوه استخدام پیمانی در قانون استخدام کشوری به آیین‌نامه آن موکول شده است که به موجب ماده 8 اصلاحی آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب 30؍5؍1381 هیات وزیران مقرر شده «از طریق امتحان یا مسابقه و گزینش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل در مورد استخدام رسمی صورت خواهد پذیرفت.» و در حال حاضر استخدام رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرایی صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری فرصتها امکان پذیر است و تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی در قوانین حاکم پیش بینی نشده است و دادن امتیاز استخدامی به نیروهای قراردادی تبعیض آمیز و مغایر اصل 28 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی محسوب می‌شود و این امر در آراء متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به مراتب مقرره های مورد شکایت در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداریها به شرح فوق مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع وضع آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع