شماره۱۴۶۶۴۵/۱۰/د ۱۳۸۵/۹/۲۲
حضرت آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان
نظر به اینکه بعضاً هیات وزیران تحت عناوینی نظیر « موافقت نمود»، « مقرر نمود» و..... تصمیماتی اتخاذ می‌کند و اینگونه تصمیمات به اعتبار آنکه فاقد عنوان تصویب‌نامه است مشمول قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تلقی نشده و درنتیجه از ارسال آن برای بررسی و اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خودداری می‌شود، خواهشمند است نظر تفسیری آن شورای محترم را به سوالات زیر اعلام نمایید:
۱- آیا اتخاذ عناوینی غیر از عنوان تصویب‌نامه برای تصمیمات هیات وزیران، رافع تکلیف قانونی مذکور در قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی برای هیات وزیران و نیز رافع مسوولیت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد یا نه؟
۲- در صورت مرتفع نبودن تکلیف و مسوولیت فوق، آیا عطف به ماسبق نیز می‌شود یا خیر؟
به پیوست نمونه‌هایی از تصمیمات فوق‌الذکر ارسال می‌شود.
دوام توفیقات اعضای محترم شورای نگهبان را از خداوند متعال خواستارم.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره ۸۶/۳۰/۲۰۹۷۶ تاریخ ۱۳۸۶/۱/۳۰
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شماره ۱۴۶۶۴۵/۱۰/د مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۲؛ مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره « قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی» درجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۹ شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی