رای شماره 12 مورخ 1400/01/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: 9902109

شماره دادنامه: 140009970906010012

تاریخ:14‌0‌0/‌01/16

شاکی: آقای محمدکیان رشیدی

طرف شکایت: 1- استانداری کرمان 2- سازمان (وقت) مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 3- سازمان ثبت احوال استان کرمان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) تبصره شرایط اختصاصی دفترچه آگهی آزمون استخدامی استانداری کرمان در سال 1391

استانداری کرمان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاه های اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون عمومی و تخصصی با مجوز ماخوذه اقدام به برگزاری آزمون برای جذب تعداد 900 نفر به صورت پیمانی نموده که شاکی به قسمتی از دفترچه مذکور اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

مقرره مورد شکایت: شرایط اختصاصی استخدام: حداقل سن 20 سال تمام و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی 29 سال، لیسانس 33 سال، فوق لیسانس 35 سال و دکتری 37 سال تمام تا آخرین روز مهلت ثبت نام می‌باشد.

• تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف)... ب)... ج)... د) داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه های دولتی از تاریخ 22؍11؍57 به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مقرره مورد شکایت مغایر با ماده 14 بخشنامه شماره 6912؍د مورخ 15؍11؍1370 سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین بخشنامه شماره 55588؍200 مورخ 27؍10؍1389 می‌باشد چرا که در این بخشنامه ها سنوات سربازی جزء سابقه دولتی منظور شده ولی در مقرره مورد شکایت بر خلاف موارد مطروحه از اضافه کردن سوابق خدمت سربازی به سقف سنی ورود به خدمت از شرایط اختصاصی آزمون اختصاصی استانداری کرمان خودداری شده که موجب تضییع حقوق تعداد زیادی از اشخاص شده است. همچنین مقرره مذکور مغایر با قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب 1364 می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: الف) پاسخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان به موجب لایحه دفاعیه شماره 589686 مورخ 6؍11؍1399 به این شرح است: 1- ماده 14 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل برای محاسبه تجربه قابل قبول کارکنان شاغل می‌باشد و ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری به احتساب مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه کارمندان برای بازنشستگی اشاره کرده است. 2- در تبصره 3 ماده 5 بخشنامه شماره 84597؍200 مورخ 8؍9؍1388 دستور العمل نحوه برگزاری آزمون های استخدامی، حداکثر سن برای دارندگان مقطع تحصیلی لیسانس 33 سال تا آخرین روز ثبت نام بوده و درخصوص مدت خدمت سربازی و افزودن آن به حداکثر سن حکمی ندارد. ب) پاسخ اداره کل ثبت احوال استان کرمان به موجب لایحه دفاعیه شماره 11133؍11؍28 مورخ 11؍11؍1399 به این شرح است: 1- آزمون مورخ 26؍3؍1391 سراسری بوده و توسط استانداری برگزار شده و در روزنامه محلی چاپ و اطلاع رسانی شده و ثبت احوال دخل و تصرفی در مفاد و متن آن نداشته است بنابراین شکایت علیه این اداره کل فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی

با توجه به این که اولاً به موجب بند ج ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری:« انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان» یکی از شرایط اولیه و عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی محسوب می‌شود و افزودن مدت آن به حداکثر سن داوطلبان استخدام موضوع بند الف ماده 42 قانون مذکور نیازمند اذن قانون گذار است در حالی که حکمی در این خصوص وجود نداشته و قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال 1371 نیز متضمن حکمی مبنی بر احتساب دوره خدمت وظیفه به سقف سنی مقرر نمی‌باشد، ثانیاً احتساب مدت خدمت وظیفه به عنوان سابقه خدمت برای بازنشستگی که به موجب ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده ارتباطی به شرایط عمومی ورود به خدمت ندارد و اعمال آن مربوط به بعد از استخدام و صرفاً جهت بازنشستگی می‌باشد. بنابراین مقرره مورد شکایت که مقرر داشته:«داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه های دولتی از تاریخ 22؍11؍57 به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها» به حداکثر سن آنها افزوده می‌شود مطابق با بند (ه) قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام بوده و مغایرتی با قانون مذکور و سایر قوانین نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد، فلذا رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها