نظریه مشورتی شماره 7/1402/408 مورخ 1402/06/10

تاریخ نظریه: 1402/06/10
شماره نظریه: 7/1402/408
شماره پرونده: 1402-55-408ک

استعلام:

با توجه به اینکه ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1392، در تعریف سلاح گرم سبک خودکار از جمله ویژگی‌های آن را داشتن برگه ناظم آتش و قابلیت شلیک تک‌تیر- سه‌تیر و رگباری عنوان کرده است که اغلب تپانچه‌های کمری (که به اسلحه کلت معروفند؛ مثل تپانچه زعاف که اسلحه سازمانی فراجاست) فاقد این قابلیت است و در استعلامات معموله از کارشناسان سلاح و مهمات در خصوص خودکار یا غیر خودکار بودن این نوع سلاح‌ها، اظهار می‌شود که نیمه‌‌خودکار است و به‌رغم این موارد، در ردیف 1 جدول ماده 5 آیین‌نامه مذکور، سلاح کمری از مصادیق سلاح جنگی سبک خودکار عنوان شده است؛ علیهذا با توجه به تناقضات مذکور، این نوع سلاح‌ها یعنی سلاح‌های کمری که فاقد برگه ناظم آتش و فاقد قابلیت شلیک به صورت تک‌تیر- سه‌تیر و رگباری‌‌اند، سلاح گرم سبک غیر خودکار محسوب می‌شوند یا سلاح گرم سبک خودکار؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

«سلاح گرم سبک خودکار» و «سلاح گرم سبک غیرخودکار» به موجب بند «الف» ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1392/10/8، تعریف قانونی خاص دارند و تشخیص مصداق هر یک از این اقسام سلاح گرم (سبک خودکار و غیرخودکار) با توجه به تعریف قانونی با مرجع قضایی ذی‌ربط است. بدیهی است چنانچه قاضی مربوط در تشخیص مصداق نیاز به اخذ نظریه کارشناسی داشته باشد می‌تواند مطابق ماده 7 آیین‌نامه پیش گفته، نظریه کارشناس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را اخذ کند.

منبع