امکان ابقاء مجدد قرار تامین سابق

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/01
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر فارسان

موضوع

امکان ابقاء مجدد قرار تامین سابق

پرسش

اگر به متهم تفهیم اتهام قطع عمدی عضو شده باشد و سپس اتهام جدید دیگری متوجه ایشان گردد که قاعدتا قرار سابق فک و قرار جدید صادر می‌گردد که منتهی به بازداشت می‌گردد و حق اعتراض به قرار به متهم ابلاغ می‌شود آیا در این موارد ابقا مجدد قرارتامین سابق در موعد ان لازم الرعایه است یا ابقا های بعدی میبایست از تاریخ صدور قرار جدید محاسبه گردد
2- در مواردی که متهم وکیل دارد و حق اعتراض به شخص متهم ابلاغ شده است ایا نیازی به ابلاغ مجدد این حق به وکلا می‌باشد یا خیر (علی الخصوص در مواردی که متهم شخصا اعتراض نموده است)

نظر هیات عالی

در صورت قرار تامین جدید، ملاک محاسبه مهلت حق اعتراض از تاریخ صدور قرار جدید هست در مورد قسمت دوم سوال بنابر احتیاط مستفاد از مواد 342 و 433 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر متهم ابلاغ به وکیل وی نیز لازم است.

نظر اتفاقی

1- در خصوص سوال اول انچه مد نظر می‌باشد این است که وقتی قرار تامین سابق فک می‌شود و قرار تامین جدید جایگزین سابق می‌شود لذا می‌بایست از تاریخ جدید محاسبه کرد چرا که در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است که از زمان بازداشت لذا ابقا آن هم به منزله تاریخ بازداشت است گرچه نظر مخالفی هست که از جانب احتیاط عقیده دارد بهتر است در همان تاریخ اولیه هم به متهم ابلاغ گردد چرا که تاریخ شروع به بازداشت ایشان ملاک است و نه ابقا بعدی که در قانون صراحتا تعیین تکلیف نشده است.
2- در مورد سوال دوم وقتی به متهم ابلاغ می‌شود و متوجه موضوع است لزومی به ابلاغ به وکیل وی ندارد و این حق مکتسبه ای برای وکیل وی مهیا نمی کند چرا که اطلاع موکل که اصیل در رابطه وکالت هست کفایت میکند اگر چه عقیده خلاف آن از باب احتیاط ابلاغ مجددا را لازم می داند.

منبع
برچسب‌ها