رای شماره 1046 مورخ 1396/10/19هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1046

تاریخ دادنامه: 19/10/1396

کلاسه پرونده: 95/782

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مطهره حسینی با وکالت آقای مهدی رحیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (5) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 موضوع تصویب نامه شماره 8246/ت50558ه--29/1/1395 هیات وزیران

گردش کار: آقای مهدی رحیمی به وکالت از خانم مطهره حسینی به موجب دادخواستی ابطال ماده (5) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 موضوع تصویب نامه شماره 8246/ت50558ه--29/1/1395 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" اینجانب مهدی رحیمی به وکالت از خانم مطهره حسینی فرزند علی اکبر حسینی جانباز 30 درصد جنگ تحمیلی، دانشجوی رشته پزشکی واحد بین الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران که از طریق آزمون سراسری سال 1391 پذیرفته شده و درحال تحصیل می‌باشد با عنایت به اینکه طبق بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تحصیل جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان در موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر موسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رایگان می‌باشد و شهریه تحصیلی آنان باید توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت گردد. علیرغم قوانین مذکور هیات وزیران بنا بر پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران طی ماده 5 مصوبه 25/1/1395 ابلاغ شده به شماره 8246/ت50558ه--29/1/1395 میزان پرداخت شهریه دانشجویان ایثارگر شاغل به تحصیل در واحدهای بین الملل دانشگاههای دولتی و غیر دولتی را حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور منوط کرده است که مغایر با مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بر اساس تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران هیات وزیران باید میزان و شرایط پرداخت شهریه دانشجویان توسط بنیاد به دانشگاهها تعیین نماید، نه اینکه برای گروه خاصی از دانشجویان محدودیت ایجاد کند. چرا که بر اساس قوانین مذکور، دانشجویان واحدهای بین الملل داخل کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده وتحصیل آنان رایگان می‌باشد.

بنابراین با توجه به اینکه میزان شهریه در واحدهای بین الملل از دانشگاه آزاد بیشتر است و در قوانین مذکور دلیلی بر این امر مبنی بر تعیین میزان شهریه همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مبنای پرداخت شهریه تحصیلی مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، تقاضای حذف و ابطال ماده 5 مصوبه 25/1/1395 هیات وزیران ابلاغ شده به شماره 8246/ت50558ه--29/1/1395 و الزام به پرداخت صد در صد شهریه تحصیلی موکل بنده از نیمسال دوم سال تحصیلی 1392- 1391 تاکنون را دارم. "

متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده 5- شهریه تحصیلی مشمولین شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین الملل داخل دانشگاههای دولتی یا غیر دولتی، حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می‌شود و باقیمانده شهریه بر عهده دانشجو است. "

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

در ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است نسبت به تامین و پرداخت صد در صد هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان که در موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی به تحصیل مشغول هستند اقدام کند لیکن در تبصره این ماده تعیین رشته های تحصیلی مورد نیاز، نوع و میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به تصویب آیین‌نامه توسط هیات وزیران موکول شده است. نظر به اینکه در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون فوق الذکر، موضوع مصوبه شماره 8246/ت50558ه--29/1/1395 هیات وزیران، شهریه تحصیلی مشمولین شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین الملل داخل دانشگاه های دولتی یا غیر دولتی حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و تعیین شده و پرداخت باقیمانده شهریه بر عهده دانشجو قرار گرفته است، این حکم مغایر ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره ذیل آن نیست زیرا طبق ماده 66 قانون یاد شده و تبصره آن پرداخت صد در صد شهریه بر اساس میزانی که تعیین شده بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است و هیات وزیران نیز میزان شهریه در واحدهای مصرح در ماده 5 مصوبه را به میزان شهریه دانشگاه آزاد اسلامی تعیین کرده است، از طرفی حکم مقرر در بند ب ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر مجری است نیز قرینه ای است بر تایید حکم مقرر در ماده 5 آیین‌نامه معترضٌ به و با توجه به مراتب، حکم ماده 5 آیین‌نامه مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع