رای شماره 918 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 918

تاریخ دادنامه: 21/9/1396

کلاسه پرونده: 96/68

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و موسسات دانش بنیان به شماره 8018-1395/06/16 مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواستی ابطال بند 11 دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها و موسسات دانش بنیان به شماره 8018-16/6/1395 مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند در مورخ 16/6/1395 دستورالعملی در خصوص « صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و موسسات دانش بنیان» به شماره 8018 از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و طی نامه شماره 163510/60-22/7/1395 برای اجرا به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا منعکس شده است. دستورالعمل مذکور بر مبنای (آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات» (مصوبه هیات وزیران به شماره 141602/ت46513ه--21/8/1391) و تصویب نامه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای دانش بنیان» (شماره 12997/ت/48608ه--15/9/1394 هیات وزیران) صادر شده است.

در بند (11) دستورالعمل یاد شده، چنین تصریح شده است: «جهت صدور پروانه بهره برداری، اصلاح و انتقال برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان که در داخل شهرکهای صنعتی یا خارج آن مستقر می‌باشند و موضوع فعالیت آنها با رده بندی پیوست مصوبه شماره 120997/ت/48608ه--15/9/1394 مطابقت دارد، نیاز به استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان نمی‌باشد». بند فوق بر خلاف قانون می‌باشد زیرا:

1- برابر ماده (13) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب 3/2/1374 مجلس شورای اسلامی) صدور هرگونه پروانه بهره برداری توسط سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی در سطح کشور پس از استعلام از سازمانهای (ادارات کل) حفاظت محیط زیست استانی انجام می‌شود و در هیچ یک از مواد این قانون عدم اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست تصریح نشده است.

2- در ماده (1) تصویب نامه شماره 120997/ت48608ه- نیز آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد مرتبط وزارت جهاد کشاورزی مجازند مطابق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری استقرار واحدهای صنایع پیشرفته... اقدام نمایند.» بنابراین صدور جواز در این تصویب نامه هم مقید به رعایت قوانین شده است. (به طوری که در بالا گفته شد، در ماده (13) قانون مارالذکر صدور هر گونه مجوز موکول به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست گردیده است). از این رو بند (11) مصوبه صدرالذکر مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات وزیر صنعت، معدن وتجارت بوده و ابطال آن مورد تقاضاست. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید."

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

"در بند (11) دستورالعمل یاد شده، چنین تصریح شده است: «جهت صدور پروانه بهره برداری، اصلاح و انتقال برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان که در داخل شهرکهای صنعتی یا خارج آن مستقر می‌باشند و موضوع فعالیت آنها با رده بندی پیوست مصوبه شماره 120997/ت/48608ه--15/9/1394 مطابقت دارد، نیاز به استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان نمی‌باشد». بند فوق بر خلاف قانون می‌باشد."

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه ثانی شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده، پاسخی ارسال نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374، صدور پروانه بهره برداری برای کلیه صنایع را به اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست موکول کرده است ولی ماده 11 دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها و موسسات دانش بنیان، صدور پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان را بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست مقرر کرده است، بنابراین بند 11 دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها و موسسات دانش بنیان مصوب 16/6/1395 وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایر قانون فوق الذکر تصویب شده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع