ماده 462 قانون مجازات اسلامی

دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است.

عناوین و برچسب‌ها