سوگند وکلای دادگستری بعد از اتمام دوره کارآموزی و قبولی در آزمون اختبار و پیش از آغاز به کار به عنوان وکیل پایه یک دادگستری، در مراسمی با عنوان مراسم تحلیف صورت می‌گیرد.
متن سوگندنامه وکیل به شرح زیر است:
در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امورشخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را امضاء مینمایم.