ماده 8 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وظایف هیات عالی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:
1- تعیین سیاست‌ های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزار‌های مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی ربط
2- تصویب برنامه‌ های اجرائی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌ شود.
3- نظارت بر عملکرد هیات عامل بانک مرکزی
4- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیات سرپرستی موقت بازسازی و گزیر موسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر
5- اجازه تاسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، موسسات و شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط
6- اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) این قانون
7- اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی
8- اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودن انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی
9- اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه ‌گذاری و تسهیلات مبتنی‌بر عقود با بازدهی معین
10- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات
11- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام شده خدمات
12- اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده ‌ها
13- تصویب استاندارد‌های حسابداری، حسابرسی و گزارش‌گری مالی بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استاندارد‌های یادشده
14- بررسی و تصویب گزارش‌ های رئیس کل، قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی
15- بررسی و تصویب گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی قبل از انتشار
16- تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزار‌های پرداخت مشابه، از جمله چک‌های تضمین شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق موسسات اعتباری
17- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسئولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی