ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن‌ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)