ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر

احدی را نمی‌توان خود‌سرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود.