صلاحیت رسیدگی پرونده‌های مربوط به فلزیاب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/23
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان

موضوع

صلاحیت رسیدگی پرونده‌های مربوط به فلزیاب

پرسش

صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های کشف فلزیاب با چه مرجعی است؟ دادگاه کیفری دو یا تعزیرات حکومتی؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه به‌نظر می‌رسد، موضوع سوال از مصادیق کالای مجاز مشروط می‌باشد؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

نظر اکثریت

با توجه به ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلز یاب که مقرر می‌دارد: ساخت، خریدوفروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلز یاب و همچنین ورود آن به کشور منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد: فلز یاب جزء کالاهای مجاز مشروط بوده و طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و از طرفی قانون ضرورت اخذ مجوز قانونی خاص بوده و در خصوص فلز یاب جاری و ساری است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه فلز یاب ذاتاً کالایی ممنوع است و کالای ممنوع کالایی است که ورودش ممنوع است مگر در موارد استثناء و از سوی دیگر کالای مجاز مشروط یعنی، کالایی که ورودش مجاز است و صرفاً با یک تشریفات قانونی و گمرکی و غیره آن رعایت شود و صرف تخصیص ماده قانونی هم نمی‌تواند کالای ممنوع را تبدیل به مجاز مشروط کند؛ لذا فلز یاب کالایی ممنوع بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها