بررسی امکان توقیف ارز دیجیتال به عنوان محکوم به

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستانه اشرفیه

موضوع

بررسی امکان توقیف ارز دیجیتال به عنوان محکوم به

پرسش

آقای الف به موجب حکم قطعی محکمه حقوقی، ملزم به پرداخت 100 میلیون تومان به آقای ب شده است. استعلامات به عمل آمده حاکی از آن است که محکوم‌علیه مالی غیر از ارزهای دیجیتالی ندارد. آیا امکان توقیف این ارز برای پرداخت محکوم‌به وجود دارد؟

نظر هیات عالی

چون ارزهای دیجیتالی مالیت دارند؛ بنابراین همانند سایر اموال قابلیت توقیف دارند.

نظر اکثریت

خیر؛ امکان توقیف و پرداخت محکوم‌به از محل ارزهای دیجیتالی وجود ندارد؛ زیرا اولاً این ارزها به عنوان چیزی که مالیت داشته باشند هنوز به رسمیت شناخته نشده‌اند؛ ثانیاً ساز و کار قانونی برای توقیف این ارزها وجود ندارد و ثالثا تا زمانی که محکوم‌علیه رمز مربوطه را در اختیار اجرای احکام قرار ندهد، امکان توقیف آن وجود ندارد.

نظر اقلیت

بله؛ با عنایت به نحوه برخورد جهانی با ارزهای دیجیتالی، تردیدی در مالیت داشتن آن‌ها وجود ندارد و اخذ محکوم‌به از محل آن‌ها نیازمند ساز و کار خاصی نمی‌باشد و اینکه در عمل، مشکلات اجرایی‌ وجود خواهد داشت و به‌عنوان مثال محکوم‌علیه برای ارائه رمز مربوطه همکاری نخواهد کرد، نمی‌تواند بهانه‌ای باشد برای عدم پذیرش آن. بنابراین چون این ارزها «مال» تلقی می‌شوند؛ بنابراین همانند سایر اموال قابل توقیف هستند.

منبع
برچسب‌ها