شماره پرونده ۲۴۸ - ۱۶/۹ - ۹۳
سوال
چنانچه زوجه به جرم برقراری رابطه نامشروع محکوم به تحمل شلاق یا پرداخت جزای نقدی در پرونده کیفری شود آیا محکومیت زوج به پرداخت اجرت­ المثل ایام زندگی مشترک وجاهت قانونی دارد یا این که مورد می‌تواند از موارد نشوز زوجه تلقی شود و اجرت­ المثل منتفی می­ گردد؟
نظریه شماره ۴۶۷/۹۳/۷ - ۳۱/۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۰/۱۲/۱۳۹۱، اجرت‌المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین می‌گردد. بنابراین تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.