نظریه مشورتی شماره 7/1402/1148 مورخ 1403/04/15

تاریخ نظریه: 1403/04/15
شماره نظریه: 7/1402/1148
شماره پرونده: 1402-88-1148ع

استعلام:

نظر به این‌که رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرداری‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 اصلاحی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ اما در خصوص مرجع اجرای رای تعیین تکلیف نشده است و این امر موجب سردرگمی اشخاص ذی‌نفع در مراجعه به شهرداری و اداره اجرای ثبت و دادگستری شده است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آنجا که قانونگذار در آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390) مقرره‌ای در خصوص اجرای رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آن توسط اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت تکلیفی در این خصوص ندارند، با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رای باید آن را اجرا کند.

منبع