ماده 41 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فعالیت در سمت‌های عضو هیات مدیره یا عضو هیات عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تاییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. اشخاص مذکور و نیز سهامداران موثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1397/03/22 هستند و صلاحیت آن‌ها به تایید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می‌شوند.