رای شماره 616 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 616

تاریخ دادنامه: 28/6/1396

کلاسه پرونده: 95/1231

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم میترا میرمحمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت در خصوص اعلام وضعیت بازرس را خلاف اساسنامه انجمن علمی دندانپزشکی ایران می دانم و خواهان ابطال آن می باشم.

الف) کمیسیون نمی‌بایست به مجمعی که در آن هیات مدیره دستور کار عزل بازرس را در اطلاعیه فراخوان مجمع عمومی 13/9/1393 قرارداده بود با فرستادن نماینده کمیسیون رسمیت بخشد.

ب) اساسنامه انجمن علمی که با تایید کمیسیون انجمنهای علمی در اداره کل ثبت شرکتها هم به ثبت رسیده است تا زمانی که برابر قانون بندهای آن تغییر نکرده است لازم الاجرا است، در ماده 13 اساسنامه عزل هیات مدیره از اختیارات مجمع عمومی شمرده شده است ولی اختیار عزل بازرس در هیچ کجای اساسنامه به مجمع عمومی داده نشده است. (اساسنامه انجمن علمی دندانپزشکی ایران تفاوتهای زیادی با قانون تجارت و اساسنامه های دیگر دارد (مثلاً هیات مدیره در قانون تجارت دو ساله است و در اساسنامه انجمن علمی دندانپزشکی ایران 3 ساله) بنابراین هرگونه مصوبه ای می‌بایست با توجه به اساسنامه موجود در نظر گرفته شود.)

ج) بدون برگزاری مجمع عمومی فوق العاده انجمن نمی توان اساسنامه را تغییر داد به کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی نیز چنین اختیاری در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی داده نشده است. تصمیم کمیسیون مبنی بر این که مجمع عمومی می‌تواند بازرس را عزل کند تغییر اساسنامه فعلی است.

با عنایت به موارد بالا خواهان ابطال مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت در خصوص اعلام وضعیت بازرس می باشم. با ابطال این مصوبه می توانم قانوناً به عنوان بازرسی سرانجام فعالیت مالی هیات مدیره را حسابرسی کنم. تقاضای رسیدگی خارج از نوبت:

مصوبه کمیسیون در تاریخ 17/9/1394 به شماره 395/503 برای هیات مدیره انجمن علمی دندانپزشکی ایران ارسال شد ولی چنین مصوبه ای تاکنون از من پنهان نگه داشته شد. در این مدت هیات مدیره فراخوان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات جدید را اعلام کرد تا با برگزاری انتخابات و انتخاب هیات مدیره جدید تلاش مرا برای حسابرسی به طور نهایی عقیم سازد. من با پیگیری و مراجعه به بازرسی وزارت بهداشت برای دست یابی به متن مصوبه هم به عنوان بازرس و هم ذینفع تلاش کردم که سرانجام طی نامه 17/11/1394 به شماره 443/503 دبیر کمیسیون به اینجانب اعلام کردکه مصوبه برای هیات مدیره انجمن فرستاده شده است ولی مصوبه را به من ندادند. ایشان خوب می دانند که هیات مدیره به بیش از 100 نامه من پاسخ نداده است و مانع کارم به عنوان بازرس شد اکنون طبیعی است چنین نامه ای را در اختیارم قرار نمی دهد.

از شما تقاضا دارم مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت را دریافت دارید. با توجه به اینکه هیات مدیره در تاریخ 20 اسفند 1394 نوبت دوم مجمع عمومی را به طور قطع برگزار خواهدکرد و بازرس جانشین، گزارش مالی هیات مدیره را در مجمع عمومی تایید خواهد کرد و در انتخابات تعیین شده هیات مدیره جدیدی برگزیده خواهد شد و این کار موجب ادامه این روند غیر قانونی و سرپوش نهادن بر ابهامات مالی هیات مدیره که موجب زیان بیشتر به انجمن علمی و هتک حرمت و اعتبار من به عنوان بازرس می‌شود. خواهشمند است با دستور موقت توقف برگزاری انتخابات این انجمن تا زمان اعلام رای نهایی موافقت فرمایید."

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" صورتجلسه

یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی در روز یکشنبه مورخ 8/9/1394 ساعت 10 صبح در دفتر معاون آموزشی با حضور اعضاء کمیسیون به شرح زیر برگزار گردید.

حاضرین جلسه:

جناب آقای دکتر باقر لاریجانی- معاون محترم آموزشی و رئیس کمیسیون

جناب آقای دکتر علیرضا استقامتی- دبیر محترم کمیسیون انجمنهای علمی

جناب آقای دکتر خالق نژادطبری- دبیر محترم شورای گسترش دانشگاهها

جناب آقای دکتر منوچهر نخجوانی- عضو محترم کمیسیون

جناب آقای دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی- عضو محترم کمیسیون

جناب آقای دکتر وجگانی- نماینده محترم سازمان نظام پزشکی

سرکار خانم جعفرپور- نماینده محترم دفتر حقوقی

جناب آقایان دکتر میثمی و دکتر هاشمیان- مشاورین محترم دبیرخانه

آقای رضا موقری- کارشناس ارشد کمیسیون

مصوبات

جلسه با نام و یاد خداوند متعال آغاز گردید و در ابتدا نتایج انتخابات هیات مدیره انجمنهای زیر مطرح و به تصویب نهایی رسید.

انجمن علمی ارولوژی ایران، انجمن علمی هماتولوژی آزمایشگاهی ایران، انجمن علمی پریودنتولوژی ایران، انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران، انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات، انجمن علمی نفرولوژی ایران، انجمن علمی باکتری شناسی ایران، انجمن علمی بیهوشی موضعی و درد ایران و نیز انجمن علمی فیزیوتراپی ایران. در ضمن مکاتبه رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران در خصوص افزایش تعداد اعضای هیات مدیره انجمن به 9 نفر مطرح و با عنایت به ضوابط مقرر شد مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و در صورت تصویب در هیات مدیره آینده منظور گردد. همچنین درخواست بازرس علی البدل انجمن جهت بازشماری مجدد آراء مطرح و موافقت نگردید.

در ادامه جلسه دستورالعمل پیشنهادی جهت نحوه بررسی درخواست تاسیس انجمنهای علمی جدید توسط جناب آقای دکتر استقامتی ارائه گردید که به موجب آن درخواستهای تاسیس به 4 گروه تقسیم بندی شد و دیدگاههای گوناگون مطرح گردید در نهایت جناب آقای دکتر لاریجانی پیشنهاد نمودند که صرفاً انجمنهایی مصوب گردند که رشته معادل و مصوب دانشگاهی داشته و فارغ التحصیلان رشته نیز موجود باشند که در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید لذا من بعد: انجمنهای علمی باید رشته مصوب داشته و حداقل 25 نفر فارغ التحصیل مرتبط نیز موجود باشد و به غیر آن تشکیل انجمن علمی جدید میسر نمی‌باشد و متقاضیان می‌توانند در انجمنهای علمی مصوب موجود فعالیت و کمیته های مربوطه را تشکیل دهند. سپس فلوچارت مربوط به گردش کار تاسیس و صدور پروانه فعالیت انجمنها توسط آقای دکتر استقامتی نمایش و معرفی گردید و در ضمن مقرر شد منبعد از موسسین تشکیل انجمن حداقل 2 نفر باید عضو هیات علمی دانشگاه باشند. در خصوص تشکیل و فعالیت جوامع علمی نیز مقرر شد ضوابط موجود بررسی و جمع بندی و مدلهایی ارائه گردند.

در ادامه جلسه درخواستهای زیر به موجب مصوبه فوق مطرح و مخالفت گردید.

انجمن علمی فناوری ایران، انجمن علمی آموزش بیماری ایران، انجمن علمی تاریخ داروسازی ایران، انجمن علمی نروفیبروماتوز، انجمن علمی پیشگیری از سوء رفتار با کودکان، انجمن علمی آلزایمر ایران، انجمن علمی داروسازی بیمارستانی ایران.

در خصوص درخواست انجمن علمی تغذیه ایران که توسط نمایندگان انجمنهای تغذیه بالینی، تغذیه انترال و پرانترال و نیز دبیر بورد رشته ارائه گردیده نیز بحث و با تشکیل انجمن موافقت گردید.

درخواست تشکیل انجمن علمی ریه کودکان ایران نیز مطرح و موافقت گردید.

سپس آقای دکتر استقامتی در خصوص آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاکید بر تشکیل کمیته بررسی تخلفات انجمنهای علمی مواردی را اشاره و سوابق موجود را ذکر نمودندکه در نهایت مقرر شد مراتب به آقای دکتر لاریجانی ارسال تا اعضاء و احکام مربوطه جهت تشکیل کمیته توسط ایشان صادر و منبعد پرونده های مرتبط با این کمیته جهت بررسی ارجاع تا در نهایت در کمیسیون تصمیم گیری گردد. در این راستا پرونده های موجود به شرح زیر مطرح شد:

در خصوص برگزاری دوره های مرتبط با زیبایی و پوست توسط انجمن علمی جراحان عمومی ایران و اعتراضات انجمنهای علمی متخصصین پوست ایران و جراحان پلاستیک و ترمیمی ایران بحث گردید و مقرر شد با انجمن مذکور مکاتبه ای انجام شود و رفتار خلاف شئونات پزشکی و حرفه ای ایشان متذکر گردیده و ذکر گردد که پرونده انجمن به زودی در کمیته بررسی تخلفات مطرح و رسیدگی می‌گردد.

در خصوص انجمن علمی پرتودرمانی سرطان و استفاده مسئولین انجمن از عنوان کلینیکال انکولوژی در مصاحبات و مکاتبات و نیز نامه توهین آمیز انجمن و عدم ارسال مدارک و مستندات مربوط به مصاحبه دبیر انجمن در رابطه با وزارت متبوع بحث و در نهایت مقرر شد طی نامه ای به انجمن تخلفات انجام شده جهت استفاده از عنوان غیر مصوب و نیز لحن توهین آمیز نامه ارسالی تفهیم شده و اعلام گردد که پرونده انجمن در کمیته تخلفات بررسی و طرح خواهد شد.

در خصوص مسائل رخ داده در انجمن علمی انستزیولوژی و مراقبتهای ویژه و ساختار هیات مدیره انجمن (6 نفر استانی و 5 نفر مرکزی) و ابهام در اعضاء استانی هیات مدیره انجمن نیز مکاتبات واصله بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد در صورت لزوم با طرفین جلسه برگزار شده و نیز موارد قانونی بررسی و به طرق مقتضی جهت برون رفت انجمن مذکور و سپس بحران اقدام لازم را معمول نمایند (من جمله انتخابات شاخه های انجمن و تشکیل مجمع عمومی) در ادامه جلسه مکاتبات ارسالی به شرح زیر مطرح شد:

مکاتبه رئیس محترم مرکز حراست وزارت متبوع جهت استعلام اعضاء هیات مدیره انجمنهای علمی مطرح و مقرر شد کما فی السابق در صورت لزوم و موردی این امر صورت پذیرد.

درخواست رئیس محترم انجمن علمی پریودنتولوژی ایران جهت حمایتهای مالی و معنوی از چاپ و انتشار برنامه راهبردی انجمن مذکور مطرح و بحث گردید و مقرر شد کارهای برجسته و موفق انجمنهای علمی بررسی و آنالیز و اطلاع رسانی گردد. تا الگویی برای سایر انجمنهای علمی ترسیم گردد. همچنین مقرر شد سند راهبردی انجمن در کمیته علمی و فناوری معاونت آموزشی بررسی و در صورت تایید اقدامات انجام شده از انجمن حمایت (مالی و معنوی) صورت پذیرد.

در خصوص مکاتبات و مسائل انجمن علمی دندانپزشکی ایران و استنکاف از حسابرسی قانونی به موجب مکاتبات بازرس وقت انجمن و شرح وظایف کمیسیون) بحث و تبادل نظر گردید و در نهایت موارد زیر به تصویب کمیسیون رسیده و به انجمن اعلام می‌گردد.

الف) مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در خصوص عزل بازرسی انجمن و انتخابات بازرس جدید مطرح و به تایید رسید.

ب) مقرر شد حسابرسی قانونی و معتبر اسناد مالی در انجمن علمی دندانپزشکی ایران را مورد حسابرسی قرار داده و نتیجه در مجمع عمومی انجمن به اطلاع اعضاء برسد.

ج) با تعویق انتخابات هیات مدیره نیز به جهت گذشت 5 سال از انتخابات قبلی و به موجب ماده 16 اساسنامه مشترک انجمنهای علمی موافقت نگردید و مقرر شد در موعد مقرر انتخابات هیات مدیره انجمن برگزار شود.

در ادامه جلسه گزارشی از اقدامات گذشته کمیسیون در ارزیابی فعالیت انجمنهای علمی و نیز برنامه و مدلهای آینده در این خصوص توسط دبیر محترم ارائه گردیده و در نهایت مقرر شد شاخصهای اصلی و کاربردی در اسرع وقت طراحی و تدوین و نیز وزن دهی شده (با مشارکت صاحب نظران، اعضاء کمیسیون و مدیران انجمنهای علمی) و در نهایت به موجب آن انجمنهای تحت پوشش مورد ارزیابی قرار گیرند.

در انتهای جلسه اصلاحات اساسنامه انجمنهای رادیولوژی ایران، دکترای علوم آزمایشگاهی ایران، فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، حوادث و صدمات اندامها و روانپزشکان ایران مطرح و مقرر شد دبیرخانه با رعایت ضوابط قانونی و حقوقی، اصلاحات اساسنامه ها را بررسی و در صورت عدم مغایرت با ضوابط تصویب شده و در غیر این صورت در کمیسیون مطرح نمایند. جلسه ساعت 30/12 به پایان رسید. "

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 677/107-14/4/1395 توضیح داده است که:

" احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 9409980900302220 موضوع شکایت خانم میترا میرمحمدی به خواسته ابطال مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:

1- نامبرده برابر دادخواست تقدیمی مدعی می‌باشد بازرس انجمن علمی دندانپزشکی ایران بوده که انجمن مزبور با تشکیل مجمع عمومی به صورت فوق العاده ایشان را از سمت خود عزل و کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی نیز این اقدام انجمن را برابر مفاد مصوبه مذکور تایید نموده است. مشارالیها با این ادعا که در اساسنامه انجمن علمی دندانپزشکی ایران عزل بازرس پیش بینی نگردیده است متقاضی ابطال مصوبه فوق الذکر می‌باشد.

2- در خصوص شکایت نامبرده لازم به توضیح است برابر ماده 4 نحوه تشکیل و صدور انجمنهای علمی و ادبی و هنری مصوب دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7/8/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی به درخواست تاسیس انجمنهای مذکور و بررسی صلاحیت علمی و عمومی هیات موسس و هیات مدیره و تصویب آنها با کمیسیون است که تحت نظر وزیرمربوطه تشکیل می‌شود. همچنین برابر آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه مذکور رسیدگی به امور انجمنهای علمی گروه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

3- مطابق ماده 3 آیین‌نامه، یکی از وظایف کمیسیون مذکور نظارت بر حسن اقدامات انجمن بوده و طبق تبصره 1 ماده 10 آیین‌نامه، رسمیت جلسه مجمع عمومی با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه مصوب منوط به حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون و وفق تبصره 2 همان ماده نیز رسمیت هیات مدیره انتخابی منوط به تایید کمیسیون می‌باشد.

4- برابر ماده 12 اساسنامه انجمن علمی دندانپزشکی، مجمع عمومی عادی هر سال یک بار تشکیل گردیده و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند. همچنین به موجب اساسنامه این مجمع می‌تواند حسب ضرورت به طور فوق العاده نیز تشکیل گردد. مطابق بند 6-13 اساسنامه مزبور در کلیه جلسات مجمع عمومی نماینده کمیسیون انجمنهای علمی حضور خواهد داشت و در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون، جلسه رسمیت نخواهد یافت.

5- از آنجا که در اساسنامه انجمن علمی دندانپزشکی ایران در خصوص عزل بازرس مقرره ای پیش بینی نگردیده بود، وفق عمومات و مقررات و با توجه به ثبت انجمن مزبور در اداره ثبت شرکتها، انجمن فوق الذکر با تشکیل هیات عمومی به صورت فوق العاده برابر ماده 144 قانون تجارت به شرح ذیل نسبت به عزل بازرسی اقدام می‌نماید و اقدام مزبور صرفاً از لحاظ شکلی مورد تایید کمیسیون انجمنهای علمی وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.

ماده 144 قانون تجارت: « مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. مجمع عمومی عادی در هر موقع می‌تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آن که جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.»

با توجه به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است رد دعوای نامبرده از آن مقام محترم مورد تقاضا می‌باشد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند الف یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی مورخ 8/9/1494 متضمن تایید مصوبه مورخ 13/9/1393 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در خصوص عزل بازرس انجمن علمی دندانپزشکی ایران است و این مصوبه نیز فاقد جنبه عام الشمول است، بنابراین موضوع شکایت و خواسته قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعب دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع