ماده 73 قانون مدنی

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

عناوین و برچسب‌ها