رای شماره 1931 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه:1931

تاریخ دادنامه: 18؍10؍1397

شماره پرونده: 96؍1840

شاکی: آقای علی ملک نژاد

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (2) اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند موضوع مصوبه شماره 14675ت 20418ه- - 1379/04/12 هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده (2) اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند موضوع مصوبه شماره 14675؍ ت 20418ه- - 12؍4؍1379 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم؛ احتراماً اینجانب علی ملک نژاد فرزند مرادعلی از خرم آباد لرستان میدان تختی کوی طلاب بن بست اول پلاک 9 به استحضار می رساند با توجه به قانون ماده واحده مصوب 30؍2؍1377 مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحت پوشش قرار دادن محبوسین سیاسی رژیم گذشته به عنوان آزاده به شرط داشتن حداقل شش ماه حبس یا بازداشت به دلیل امنیتی دو حکم قطعی و یکسان از شعبات 24 و 26 دیوان به طرفیت کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید صادر گردید به علت یکسان بودن احکام حکم شعبه 24 که گویای تمام دعاوی و موارد بود به اجراء گذاشته شد و کمیسیون می‌بایست به تبعیت از احکام دیوان اقدام به صدور رای احراز آزادگی و جانبازی اینجانب در رژیم گذشته می نمود ولی کمیسیون بنیاد شهید به علت انحصار نمودن قانون مذکور به واسطه آیین‌نامه داخلی احکام دیوان را غیر قابل پذیرش و مجدداً همان رای قبلی منقوص را صادر نمودند پس از صدور رای دوم و اصراری کمیسیون نهایتاً به همین دلیل شعبه 26 بدوی ضمن تایید مجدد حکم به ورود شکایت و نقض رای کمیسیون رسیدگی به موضوع را (به دلیل موانع آیین‌نامه) خارج از صلاحیت و اختیارات کمیسیون قلمداد نمودند به طور کلی کمیسیون بنیاد و ستاد آزادگان بنیاد اجرای قانون ماده واحده مذکور را مقید به اجرای اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی 14675ت 20418-مورخ 12؍4؍1379 [ 14675؍ ت20418 ه- - 12؍4؍1379 ] نموده اند. مطابق بند 2 این آیین‌نامه و آخرین بند آن کمیسیون و ستاد آزادگان بنیاد شهید تنها مرجع استعلامی ذیربط جهت تعیین صحت مدت زمان بازداشت و حبس در رژیم؍ گذشته را منوط به موجود بودن سابقه دادگاه‌های نظامی و یا مرکز اسناد وزارت اطلاعات ملاک عمل جهت احراز آزادگی سیاسی توسط بنیاد قرار داده اند و به تبعه آن احراز جانبازی قابل طرح و مسموع می‌باشد و استعلام و گواهی سایر مراجع و محاکم قضایی (محل وجود سوابق سیاسیون در رژیم گذشته را) که ملاک و هدف واقعی قانونگذار بوده امتناع نموده و مورد پذیرش قرار نمی دهند و از پذیرش احکام متعدد صادره در مورد اینجانب امتناع می نمایند. در حالی که در همه احکام خصوصاً حکم شعبه 24 دیوان کلیه موارد تحمل حبس و بازداشت به مدت 15 ماه در سلول انفرادی و دو سال تحمل حبس و مصدومیت نقص عضو مغز وارده به دلیل مسائل امنیتی اینجانب در رژیم گذشته طبق اسناد و مدارک قانونی محرز و مسلم گردیده از طرفی طبق تحقیقات صورت گرفته در نامه بنیاد لرستان به علت از بین رفتن سوابق کیفری دادگاه شهرستان خرم آباد در انقلاب 57 اداره اطلاعات هیچ گونه سابقه ای از دادگاه شهرستان خرم آباد رژیم گذشته در اختیار ندارند و اداره اطلاعات لرستان در آخرین پاسخ جوابیه استعلام به حراست بنیاد لرستان عنوان نموده‌اند که سوابق (اینجانب) در بایگانی راکد دادگستری خرم آباد می‌باشد. به هر حال اینجانب در رژیم گذشته کمتر از 18 سال سن داشتم و در دادگاه جنحه خرم آباد مورد مواخذه و مجازات قرار گرفته ام و تمام سوابق فقط در پرونده 58؍13 بایگانی دادگاه انقلاب خرم آباد موجود می‌باشد. و احکام دیوان را غیر قابل پذیرش می دانند با وصف مراتب معروضه آیین‌نامه اجرایی مورد اشاره از هر حیث دایره وسعت قلمرو قانون را محدود و محصور نموده و حالت کلیت و عمومیت اطلاق این ماده واحده قانونی را مقید نموده که خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده است. و همین امر سبب تضییع حق مسلم شرعی و قانونی اینجانب که از بدو جوانی کمتر از 18 سال سن داشتم علاوه بر تحمل 15 ماه حبس در سلول انفرادی و دو سال حبس برای همیشه به خاطر نقص عضو مغز وارده و سایر جوارح بدنی ادامه حیات و سلامت را در راه این انقلاب از دست داده ام و چنین مورد ظلم و تضییع حق عیان قرار گرفته ام. لذا از عالی ترین مرجع دادگری تقاضای اصلاح بند 2 آیین‌نامه مورد اشاره و الحاق عبارت کلیه مراجع و محاکم قضایی (محل وجود سوابق سیاسیون رژیم گذشته) به عنوان دیگر مرجع مورد استعلامی جهت تعیین صحت مدت زمان حبس و بازداشت در رژیم گذشته به منظور پذیرش و اجرای احکام قطعی شعبات 24 و 26 دیوان جهت مدت زمان اسارت و احراز آزادگی در رژیم گذشته را دارم، امیدوارم در این اواخر عمر مرا یاری فرمایید بلکه بیش از این مورد ظلم و تضییع حق قرار نگیرم و حکایت نوش دارو بعد مرگ نباشد. 27 سال است در بنیاد سرگردانم و 15 سال در دیوان به طریق مختلف در انتظار اجرای عدالت می باشم. زجری که در بنیاد و سایر مراجع جهت احقاق حق کشیدم کمتر از صدمات وارده در رژیم گذشته نمی‌باشد. آقای رئیس در مشقت مطلق به سر می برم فریاد، امداد، نیاز مبرم به عمل جراحی دارم، تقاضای رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت هم دارم."

در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1840-96-1 مورخ 19؍1؍1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

" هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص پرونده 9601840 آن شعبه پیرو پیامک ارسالی مورخ 26؍12؍1396 اینجانب علی ملک نژاد به استحضار می رساند همان طور که در عنوان دادخواست قید گردیده خواسته مشخصاً تقاضای ابطال آیین‌نامه 14675 /ت 20418 ه--12؍4؍1379 ستاد آزادگان می‌باشد که از هر حیث سبب محدود و محصور نمودن ماده واحده قانونی مصوب 30؍2؍1377 مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحت پوشش قرار دادن محبوسین سیاسی در رژیم گذشته گردیده است بنابراین خواسته در راستای ابطال آیین‌نامه خلاف قانون می‌باشد. که در مغایرت با کلیت و عمومیت قانون می‌باشد و موضوع صرفاً خلاف قانون بودن آیین‌نامه اجرایی می‌باشد."

متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده 2- افرادی که از تاریخ 28؍5؍1332 تا تاریخ 16؍11؍1375 حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی به سر برده اند، می‌توانند درخواست خود را مبنی بر آزاده شناخته شدن به ستاد تسلیم نمایند. ستاد برای انطباق وضعیت متقاضی با شرایط مندرج در ماده واحده مراتب را حسب مورد به وزارت اطلاعات یا سازمان قضایی نیروهای مسلح، اداره دوم ستاد مشترک و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش منعکس می‌نماید و مراجع مذکور حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام و اعلام موارد زیر اقدام خواهند نمود:

الف) تایید دارا بودن حداقل شش ماه سابقه بازداشت یا حبس قطعی متقاضی؛

ب) تایید واجد دلیل امنیتی مذهبی یا اتهامات سیاسی دیگر بودن بازداشت یا حبس قطعی.

تبصره 1) در اجرای تبصره (1) ماده واحده قانون؛ تشخیص ایمان و اعتقاد متقاضی به اصول و مبانی اسلام با دادگاه‌های انقلاب اسلامی است.

تبصره 2) ستاد رسیدگی به امور آزادگان پیگیری و هماهنگی های لازم را برای رسیدگی به درخواست متقاضیان تا حصول نتیجه قطعی به عمل خواهد آورد و دستگاه های فوق الذکر موظفند در این جهت همکاری لازم را با ستاد به عمل آورند. "

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شماره 14675؍ت20418ه--12؍4؍1379 هیات وزیران، صرفاً مراجع چهارگانه مذکور در آیین‌نامه، در ارتباط با احراز شرایط با رعایت تبصره 4 قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب سال 1366 و با مراعات اختیارات تفویض شده در تبصره 1 ماده واحده قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان، مرجع اظهار نظر و تایید بوده است و وضع آیین‌نامه در راستای اختیارات تفویض شده در تبصره مذکور در لایحه قانونی استنادی است و فقط ناظر بر تایید یا عدم تایید محبوس بودن متقاضی در قبل از انقلاب نیست و عبارت (ستاد برای انطباق وضعیت متقاضی با شرایط مندرج...) موید همین استدلال است، بنابراین مصوبه در قسمت مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع