رای شماره 1403 مورخ 1397/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1403

تاریخ دادنامه: 13/06/1397

شماره پرونده: 96/1028

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود مقدم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 558/ن س-16/8/1380 مدیرکل امور آموزش دانشگاه امام حسین (ع) و الزام به اصلاح تاریخ فارغ التحصیلی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 558/ن س-16/8/1380 مدیرکل امور آموزش دانشگاه امام حسین (ع) و الزام به اصلاح تاریخ فارغ التحصیلی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب شاکی فوق به عنوان نیروی کادر رسمی در سپاه قدس گیلان مشغول به خدمت می باشم و از سال 1376 در دانشگاه امام حسین (ع) تهران مشغول به تحصیل شده و بعد از چهار ترم تحصیلی ابلاغی از سوی معاونت آموزش دانشکده افسری فارغ التحصیل گردیدم و از ابتدای سال 1379 در یگان خدمتی خود شروع به خدمت نمودم اما در مدرک تحصیلی اینجانب که در تاریخ 30/2/1380 صادر گردید تاریخ فارغ التحصیلی اینجانب که مبنا برای درجات نظامی می‌باشد تاریخ 30/6/1379 ثبت گردید در حالی که با توجه به اسناد و مدارک موجود تاریخ فارغ التحصیلی اینجانب مورخ 30/11/1378 می‌باشد. پس از آن مدیرکل آموزش دانشگاه امام حسین (ع) در 16 آبان ماه سال 1380 طی نامه ای به دایره امتحانات در خصوص دانشجویان دانشکده افسری اعلام نمود که بایستی پنج ترم را بگذرانند و برای دانشجویان فارغ التحصیل گذشته که مدارک آنها صادر نشده بود نیز همین شرایط اعمال و به جای چهار ترم، پنج ترم تقسیم شود.

اینجانب با پیگیریهایی که جهت حل این مساله انجام دادم دانشکده افسری طی نامه ای رسمی به دانشگاه امام حسین (ع) اعلام کرد که تاریخ فارغ التحصیلی اینجانب توسط دانشگاه امام حسین (ع) نیم سال اضافه گردیده و درخواست اصلاح آن را نمود ولیکن پس از مراجعه اینجانب، مسئولین دانشگاه مطابق صدور ابلاغیه سه بندی به شماره 558/ن/س-16/8/1380 و با این استدلال که امکان اصلاح مدرک تحصیلی صادره وجود ندارد و بدون توجه به این موضوع که قانون عطف به ماسبق نمی شود از حل این مشکل امتناع نمودند و بدین جهت در هر دوره ارتقای درجه، درجات اینجانب هفت ماه با تاخیر مواجه شده و در حقوق و مزایای اینجانب تاثیر منفی گذاشته است. حالیه با توجه به موارد فوق و اسناد ابرازی تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه شماره 558/ن/س-16/8/1380 و سپس صدور حکم بر الزام دانشگاه امام حسین(ع) به اصلاح تاریخ فارغ التحصیلی مورد استدعاست. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه هایی که به شماره های 1756-8/9/1396 و 2169-30/10/1396 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

" مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، عطف به صدور اخطاریه رفع نقص در خصوص پرونده کلاسه 9509980900502442 در وقت مقرر قانونی، نسبت به رفع نقص به شرح ذیل به حضور ایفاد می‌گردد:

1- در خصوص اینکه شکایت اینجانب متوجه کدام یک از بندهای نامه 558 می‌باشد، به استحضار می رساند به جهت اینکه اینجانب ورودی سال 1376 به دانشگاه امام حسین (ع) و فارغ التحصیل نمیسال دوم سال 1378 می باشم و نامه 558 در تاریخ 16/8/1380 پس از فارغ التحصیلی اینجانب از دانشگاه امام حسین (ع) صادر گردیده است، لذا بند 3 نامه مذکور « برای دانشجویانی که مشروط نبوده لکن با تفکیک کارنامه در نیمسالهای ماقبل 1-1379 مشروط شده اند مانند بند 1 عمل شود» متوجه دعوای مطروحه از سوی اینجانب بوده که بند 1 همان نامه با این مضمون «واحدهای مازاد دانشجویان تا نیمسال 2-1378 در تابستانها گنجانده شود» مختص برای فارغ التحصیلان قبل از صدور این نامه است که تا تاریخ صدور نامه 558، دانشگاه امام حسین (ع) مدارک تحصیلی آنها را صادر نکرده بود، لذا طبق قاعده بند 2 نامه 558 که عنوان نموده « برای واحدهای مازاد دانشجویان بعد از نیمسال فوق (نیمسال 2-1378) یک نیمسال سنوات اضافه شود» به صراحت در مورد فارغ التحصیلان بعد از سال تحصیلی 1378 می‌باشد که به موجب نامه مورخ 9/11/1381 فرمانده دانشگاه افسری (علوم پایه نظامی) به استناد بند 3 نامه 558 نسبت به اصلاح تاریخ فارغ التحصیلی به مدت یک ترم تحصیلی (حدود هفت ماه) باید اصلاح می گردید که به جهت عدم اصلاح، تمام درجات نظامی اینجانب با هفت ماه تاخیر ابلاغ و حقوق و مزایای آن اعمال می‌گردد.

ملاحظه: فلسفه صدور نامه 558 این است که معاونت آموزش دانشگاه امام حسین (ع) در سال 1380-1379 تصمیم گرفتند که ترم تحصیلی کاردانی افسری از 4 ترم به 5 ترم افزایش یابد، لذا با تعیین سیر مراحل تحصیلی طی 5 ترم و فارغ التحصیلی دانش آموختگان و صدور مدرک تحصیلی، این تصمیم را در خصوص فارغ التحصیلان سالهای قبل که تا تاریخ صدور نامه 558 مدرک تحصیلی آنها صادر نشده بود نیز اعمال شد، لذا جهت رفع مشکلات ناشی از این تصمیم برای فارغ التحصیلان قبل از این قانون، نامه 558 ابلاغ شد.

2- به موجب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، قانون تا جایی عطف به ماسبق می‌گردد که به حقوق مکتسبه اشخاص خللی وارد ننماید که در مانحن فیه به جهت اینکه اینجانب فارغ التحصیل ماقبل سال 1380 (زمان صدور نامه 558) می باشم، با عطف به ماسبق شدن در ارتقای درجه قانونی موضوع ماده 72 قانون مقررات استخدامی سپاه خلل ایجاد می‌نماید، از طرف دیگر به موجب قاعده فقهی لاضرر و لاضرار اعمال چنین مصوبه ای ایراد ضرر مالی و رتبه ای برای اینجانب به همراه دارد کما اینکه به موجب بند الف ماده 79 قانون مقررات اخیر به محض اتمام تحصیل (اسفند سال 1378) می‌بایست نسبت به اعمال درجه اقدام می گردید که به جهت اشتباهات مکرر مندرج در بند 2 نامه 558 تمامی درجات با حدود هفت ماه تاخیر اعمال می‌گردد. لذا با عنایت به موارد معنونه تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی مورد استدعاست."

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

" دایره امتحانات

با احترام بدین وسیله موارد ذیل در خصوص دانشجویان فارغ التحصیل دانشکده افسری ابلاغ می‌گردد:

1- واحدهای مازاد دانشجویان تا نیمسال 2- 1378 در تابستانهای مجاور گنجانده شود.

2- برای واحدهای مازاد دانشجویان بعد از نیمسال فوق یک نیمسال به سنوات اضافه شود.

3- برای دانشجویانی که مشروط نبوده لکن با تفکیک کارنامه در نیمسالهای ماقبل 1- 1379 مشروط شده اند مانند بند 1 عمل شود. - مدیرکل امور آموزشی"

در پاسخ به شکایت مذکور، فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) به موجب لایحه شماره 120071-101-187/س-3/11/1396، نامه شماره 4260/103/187/س-2/11/1396 معاون تربیت و آموزش دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" به: معاونت نیروی انسانی دانشگاه- مدیریت قضایی و انضباطی دانشگاه

از: معاونت تربیت و آموزش دانشگاه افسری- مدیریت امور آموزش

موضوع: برادر محمود مقدم

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، با احترام در خصوص شکواییه برادر محمود مقدم فرزند کاظم، موارد ذیل جهت اطلاع به حضورتان اعلام می‌گردد:

1- جوابیه شکوائیه های قبلی به حضورتان ارسال می‌گردد.

2- در شکوائیه های قبلی هیچ زمان نامه شماره 558 مورد استناد دانشگاه و یا شکایت دانشجو نبوده است و علت بی ربط بودن موضوع نامه با درخواست شاکی می‌باشد.

3- نامه شماره 558 یک سال بعد از تاریخ فارغ التحصیلی نامبرده صادر شده است و هیچ ارتباطی با وضعیت تحصیلی ایشان ندارد.

4- موضوع شکایت دانشجو در برگ دادخواست به ابطال نامه 558 می‌باشد این در حالی است که در صفحه اول بند1 سطر 10 شکواییه و صفحه دوم سطر 8 شکواییه به تغییر تاریخ فارغ التحصیلی خود را به استناد قانونی خویش مبنی بر ذی حق بودن نامه 558 می داند و نامشخص است که آیا ایشان با ابطال و یا عدم ابطال این نامه ذی حق شمرده می‌شوند و یا خیر.

5- دانشکده افسری اصفهان به عنوان علوم و فنون زیر مجموعه دانشگاه است و اجازه اصلاح و صدور هیچ گونه مدرک را ندارد.

6- دانشکده افسری اصفهان بنا به مقررات صرفاً اجازه پیشنهاد اصلاح مدارک آموزشی را دارد که پس از درخواست آن دانشکده، نسبت به تغییر و اصلاح تاریخ فارغ التحصیلی، ایشان توسط دانشگاه بررسی گردید و با توجه به عدم ارتباط با پرونده دانشجو، پیشنهاد مذکور رد شده است.

7- از جهت بندهای بالا در خصوص نامه 558 شاکی هیچ گونه حقی را نسبت به دانشگاه ندارد.

8- با توجه به مسائل مطروحه بالا و اشراف دانشجو به پرونده و قوانین صرفاً طرح مسائل جدید جهت اتلاف وقت آن دیوان و این دانشگاه بوده و طرح نامه 558 موضوع بی ارتباط با پرونده آموزشی نامبرده می‌باشد.

9- در خاتمه مدیریت قضایی رونوشت لایحه ارسالی به دیوان عدالت اداری را به معاونت آموزش برای اطلاع و بایگانی و جوابیه های بعدی ارسال نماید."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/6/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دانشگاه امام حسین (ع) در مقرره مورد شکایت احکامی در زمینه واحدهای مازاد تحصیلی از حیث تاریخ ارائه درس و محاسبه سنوات تحصیلی کسانی که واحد مازاد تحصیلی از طریق معرفی به استاد دارند و یا مشروط شده اند، وضع کرده و آن را به فارغ التحصیلان دانشگاه نیز تسری داده است، بنابراین مصداق عطف به ماسبق شدن مقررات است و از این حیث با ماده 4 قانون مدنی و ماده 30 مقررات داخلی دولت مغایرت دارد و مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مرتضی علی اشراقی

منبع