جرم قراردادن عکس بدون حجاب شخصی در صفحه‌ی اجتماعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/12
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان

موضوع

جرم قراردادن عکس بدون حجاب شخصی در صفحه‌ی اجتماعی

پرسش

آیا صرف قرار دادن عکس شخصی بدون حجاب توسط زن در صفحات اجتماعی خود (اینستاگرام، فیسبوک، واتساپ) به معنای ارتکاب انتشار تصاویر مبتذل محسوب می‌گردد و وصف مجرمانه دارد؟

نظر هیات عالی

صرف قراردادن عکس شخصی بدون حجاب در صفحات مجازی از مصادیق مذکور بر ماده 742 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نمی‌باشد.

نظر اکثریت

رفتار مجرمانه ذکر شده در ماده 742 قانون تعزیرات عبارتست از «انتشار، توزیع، معامله، ذخیره یا نگهداری به قصد تجارت یا افساد» بنابر فرض سوال، صرف قرار دادن یک عکس شخصی مبتذل توسط فرد در صحنه منتسب به خود مشمول هیچ یک از رفتارهای مجرمانه مندرج در ماده فوق قرار نمی‌گیرد و حتی در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند، برای این عمل، جرم انگاری صورت نگرفته است بنابراین بدلیل مخدوش بودن عنصر مادی جرم (بدلیل عدم صدق عنوان انتشار بر فعل ارتکابی) این عمل جرم محسوب نمی‌گردد. اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم نیز این نتیجه‌گیری را تقویت می‌نماید.

نظر اقلیت

بکارگیری اصطلاح «انتشار» از باب غلبه است و الزاماً به معنای پخش گسترده یک اثر یا عکس و یا فیلم نیست بلکه همین که فرد عکسی مبتذل در دسترس عموم قرار دهد و همگان بتوانند آن را رویت کنند، عمل «انتشار» صورت گرفته است بنابراین در فرض سوال، جرم مندرج در ماده 742 قانون تعزیرات محقق گردیده است.

منبع
برچسب‌ها