نظریه مشورتی شماره 7/1402/429 مورخ 1402/07/12

تاریخ نظریه: 1402/07/12
شماره نظریه: 7/1402/429
شماره پرونده: 1402-58-429ع

استعلام:

در خصوص ابهام تبصره ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه به عام و مطلق بودن عبارت (کارآموزی) در تبصره ماده مذکور، آیا کارآموزی قضایی ضمن تحصیل نیز مشمول آن می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به موجب صدر ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، فارغ‌التحصیلان آن دانشکده که خدمت سربازی خود را انجام نداده‌اند، در صورت تعهد حداقل ده سال خدمت در قوه قضاییه که در سال اول از حقوق و مزایای وظیفه برخوردار خواهند بود و طی دوره آموزش مقدماتی نظامی و پس از ایفای تعهد از انجام خدمت دوره ضرورت در زمان صلح معاف می‌باشند و وفق تبصره 4 همین ماده واحده، در صورت استخدام مشمولان موضوع این قانون، «تمام مدت ده سال خدمت و دوره آموزش نظامی آنان جزو سنوات خدمت محسوب می‌گردد».
ثانیاً، به موجب ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق مصوب 1375/3/16 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، مشمولان دارای شرایط در صورت تمایل به استفاده از مزایای قانون، مکلفند بلافاصله پس از فراغت از تحصیل و اخذ دفترچه آماده به خدمت از اداره وظیفه عمومی، به اداره کل آموزش و گزینش قضات مراجعه و جهت انجام خدمت در قوه قضاییه به مدت ده سال تعهد بسپارند.
تبصره این ماده مقرر کرده است، تعهد ده ساله موضوع قانون شامل مدت آموزش نظامی، کارآموزی، خدمات قضایی یا اداری و تعهد هشت ساله دانشجویان به هنگام ورود به دانشکده علوم قضایی است.
بنا به مراتب یاد‌شده، ده سال خدمت موضوع این قانون که جزء سنوات خدمت فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی محسوب می‌شود، ده سال خدمتی است که پس از فارغ‌التحصیلی آنان آغاز می‌شود.

منبع