رای شماره 1409 مورخ 1397/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1409

تاریخ دادنامه: 1397/06/20

شماره پرونده: 97/903

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منصور شریف با وکالت آقای محمدحسین لطفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض بابت تردد دستگاهها و خودروها و ماشین آلات سنگین مصوب شورای اسلامی شهرستان مینودشت

گردش کار: 1- آقای منصور شریف با وکالت آقای محمدحسین لطفی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

" شورای اسلامی شهرستان مینودشت (طرف شکایت) در سال 1392، به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت تردد دستگاهها و خودروها و ماشین آلات سنگین حمل زغال سنگ این شرکت به رغم مخالفت و اعتراض از سوی این شرکت مبادرت به تصویب مصوبه مبنی بر اخذ عوارض محلی از شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی (موکل) نموده است. همچنین مستند به مصوبه موصوف موجب صدور آراء از جانب کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مینودشت علیه شرکت موکل گردیده است که بنا به جهات و دلایل ذیل مخالف و مغایر مقررات شرعی و قانونی مآلاً لزوم ابطال مصوبه به نظر می‌رسد. در این مقال و در مقام اثبات ادعا و درخواست حاضر توجه آن عالی مقامان را به مراتب ذیل معطوف می دارد:

1- همان گونه که ملاحظه می فرمایند در مصوبه مورد نظر قید شده «... از آنجا که دستگاهها و ماشین آلات سنگین شرکت زغال سنگ از درون شهر مینودشت تردد می نمایند و موجب ورود خساراتی به پلها و تاسیسات و آسفالت معابر شهری می گردند... پیشنهاد می‌گردد مبلغ 000/000/000/1 ریال بابت تردد خودروهای سنگین و خسارات وارده به شهرداری مینودشت واریز گردد» که همه ساله با درصدی افزایش از سوی شهرداری مذکور تعیین و ابلاغ می‌گردد! این در حالیست که:

1-1- مطابق گواهی صادره از شرکت تعاونی حمل و نقل کمپرسی داران شاهرود خودروهای موضوع مصوبه متعلق به بخش خصوصی است و نه شرکت موکل! به علاوه حقوق دولتی و عوارض سالیانه شهری خود را به مبادی ذیربط مطابق مقررات پرداخت می نمایند.

2-1- شرکت موکل موسسه ای معدنی، اکتشافی و تولیدی است و بنگاه باربری نمی‌باشد.

3-1- مطابق قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه مصوب 1381/10/22 موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 132 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در ماده 29 قانون برنامه چهارم وضع عوارض برای سازمان حمل و نقل یا شرکت پایانه های کشور را خارج از حدود وظایف شوراهای اسلامی تشخیص و بلکه جزء عوارض ملی دانسته که تکلیف آن در مقررات مورد اشاره از جمله ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده روشن است ضمن آن که مطابق قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده جز در موارد استثناء وضع هر نوع عوارض ممنوع اعلام گردیده است.

4-1- حسب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاههای اجرایی ممنوع اعلام شده است.

2- علاوه بر مراتب معنونه دائر بر مغایرت مصوبه مذکور با مقررات قانونی یاد شده به شرح فوق اخذ هرگونه عوارض بابت تردد خودروها و ماشین آلات به فرض متعلق به شرکت موکل مغایر مبانی شریعت دین مبین اسلام ومصداق اکل مال به باطل است که خداوند در سوره نساء آیه 29 مقرر می‌دارد «... لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» که به نهی از آن توصیه و تاکید می‌نماید.

علیهذا ضمن پوزش از تصدیع اوقات گرانقدر آن مقامات مستنداً به ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعاست.

تذکر: از آنجا که تاکنون مصوبه مذکور به رغم درخواست در اختیار این شرکت قرار نگرفته و امکان درج شماره و تاریخ و تصویر مصداق آن میسور نمی‌باشد مستنداً به تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور از طرف شکایت (شورای اسلامی شهرستان مینودشت) مطالبه گردد."

متن مقرره مورد اعتراض در دادخواست قید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/06/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و در آن صرفاً نسبت به پرداخت وجه از سوی شرکت زغال سنگ مینودشت بابت تردد خودروهای سنگین شرکت مذکور از درون شهر اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین ابطال مصوبه مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمدکاظم بهرامی

منبع