ماده 231 قانون مدنی

معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196.

محتوای مرتبط (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها