رای شماره 583 و584 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 584- 583

تاریخ دادنامه: 28؍3؍1398

شماره پرونده: 97؍976، 97؍825

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- اتحادیه فروشندگان مواد غذایی و پروتیینی شهرستان ملارد 2- اتحادیه صنف آرایشگران مردانه شهرستان ملارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی با کد 18039212

2- دستورالعمل نحوه اجرای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی با کد 18039203

3- نامه شماره 3156؍300-1395/11/06 معاون [وقت] بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: الف) اتحادیه فروشندگان مواد غذایی و پروتیینی شهرستان ملارد به موجب شکایت نامه شماره 69؍2346؍13؍4-12؍12؍1396 ابطال دستورالعمل نحوه اجرای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی با کد 18039203، دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی با کد شماره 18039212 و نامه شماره 3156؍300-6؍11؍1395 معاون [وقت] بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

با عرض مطالب ذیل الذکر در اجرای ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و اصول 170 و 173 قانون اساسی از آن جهت که مصوبات دستورالعمل نحوه اجرای خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی به شماره 18039203و دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی به شماره 18039212 و نامه شماره 3156؍300-6؍11؍1395 معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه لیست هزینه های تعریفی برای خدمت دفاتر خدمات بهداشتی وزارت بهداشت بر خلاف نص صریح قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌باشد. ضمن درخواست ابطال دستورالعملهای مذکور با عنایت به آن که اجرای مفاد دستورالعملهای یاد شده شامل تحمیل هزینه برای متصدیان واحد صنفی مرتبط با شبکه بهداشت و درمان زیر مجموعه اتحادیه های صنفی تحت پوشش اتاث اصناف شهرستان می‌نماید. وفق ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی برتوقف اجرای دستورالعملهای مذکور تا صدور رای نهایی نیز را صادر فرمایید.

1- مطابق بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله وظایف ذاتی وزارت بهداشت تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط می‌باشد.

2- قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مشتمل به 18 ماده است که ماده 13 آن نحوه کنترل و برخورد با متخلفین مراکز تهیه، توزیع نگهداری، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی مشخص می‌سازد و مطابق ماده مذکور این امر می باید توسط مامور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام پذیرد و مطابق تبصره 3 ماده صدرالاشاره تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده 13 مواد خوردنی و آشامیدنی نیز بر عهده وزارت بهداشت می‌باشد. با عنایت به مواد مطروحه اجرای ماده 13 قانون خوردنی و آشامیدنی بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن که به تصویب وزارت بهداشت می‌رسد بر عهده وزارت بهداشت می‌باشد که این امر متاسفانه در دستورالعملهای مورد شکایت با مضمون خود کنترلی وخوداظهاری بر مبنای سه روش توسط وزارت بهداشت به متصدی واحد صنفی تبدیل شده است که در همه این روشها متصدی ملزم به پرداخت هزینه یا به مشاورین بهداشت و یا به دفاتر خدمات بهداشتی می‌باشد این در حالی است که از یک سو برخلاف دستورالعمل نحوه اجرای خودکنترلی و خوداظهاری مصوب وزارت بهداشت به هیچ وجه امکان استفاده از مشاورین بهداشت توسط اتحادیه های صنفی و متصدی واحد صنفی وجود ندارد و بالاجبار می باید فقط با دفاتر خدمات بهداشتی قرارداد منعقد گردد و از سوی دیگر میزان هزینه خدمات توسط وزارت بهداشت به دفاتر خدمات بهداشت اعلام شده است که تعیین میزان مبالغ پرداختی بسیار بالاتر بوده و در اخذ تصویب آن چه مبنا و چه قانونی استناد گردیده مشخص نمی‌باشد.»

ب) اتحادیه صنف آرایشگران مردانه شهرستان ملارد به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل نحوه اجرای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی با کد 18039203، دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی به شماره 18039212 و نامه شماره 3156؍300-6؍11؍1395 معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند اینجانب با مشخصات فوق الذکر تقاضای ابطال مصوبه و دستوراالعمل مذکور از وزارت بهداشت را خواهانم و همچنین وفق مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت را جهت جلوگیری از هرگونه عملیات اجرایی را خواهانم با صدور رای قطعی و نهایی دیوان عدالت اداری وفق دلایل و استنادات ذیل:

در ابتدا اینکه دستورالعمل مذکور از وزارت بهداشت برخلاف نص صریح قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌باشد چرا که مطابق بند 2 ماده 1 قانون وظایف بهداشت، از جمله وظایف ذاتی وزارت بهداشت، تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط می‌باشد. همچنین وفق قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مشتمل بر 18 ماده می‌باشد که ماده 13 قانون مزبور، نحوه کنترل و برخورد با تلفیق مراکز تهیه و توزیع را مشخص می‌سازد و مطابق ماده مذکور این امر می‌بایست توسط مامور وزارت بهداشت انجام پذیرد و مطابق تبصره 3 ماده مذکور، تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده 13 بر عهده وزارت بهداشت می‌باشد که این امر متاسفانه در دستورالعملهای وزارت بهداشت اجرا گردیده و توسط اتحادیه های صنفی صورت می‌گیرد و اجباراً می باید فقط با دفاتر خدمات بهداشتی قرارداد منعقد گردد که تامین مبالغ پرداختی بسیار بالا می‌باشد که موجبات لطمات و آسیبهای فراوانی را به ملت فراهم کرده است و باعث تضییع حق و حقوق ملت خواهد گردید، چرا که این اقدام هزینه های مالی بی اساس و غیر موجه را بر خانواده ها تحمیل خواهد کرد، حال با توجه به این اوصاف از حضور آن مقام تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل مذکور را خواهانم، خواهشمندم اقدامات مربوطه در این خصوص مبذول فرمایید.»

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

با عرض مطالب ذیل الذکر در اجرای ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و اصول 170 و 173 قانون اساسی از آن جهت که مصوبات دستورالعمل نحوه اجرای خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی به شماره 18039203و دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی به شماره 18039212 و نامه شماره 3156؍300-6؍11؍1395 معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه لیست هزینه های تعریفی برای خدمت دفاتر خدمات بهداشتی وزارت بهداشت بر خلاف نص صریح قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌باشد. ضمن درخواست ابطال دستورالعملهای مذکور با عنایت به آن که اجرای مفاد دستورالعملهای یاد شده شامل تحمیل هزینه برای متصدیان واحد صنفی مرتبط با شبکه بهداشت و درمان زیرمجموعه اتحادیه های صنفی تحت پوشش اتاق اصناف شهرستان می‌نماید. وفق ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی برتوقف اجرای دستورالعملهای مذکور تا صدور رای نهایی نیز را صادر فرمایید.

1- مطابق بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله وظایف ذاتی وزارت بهداشت تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط می‌باشد.

2- قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مشتمل به 18 ماده است که ماده 13 آن نحوه کنترل و برخورد با متخلفین مراکز تهیه، توزیع نگهداری، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی مشخص می‌سازد و مطابق ماده مذکور این امر می باید توسط مامور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام پذیرد و مطابق تبصره 3 ماده صدرالاشاره تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده 13 مواد خوردنی و آشامیدنی نیز بر عهده وزارت بهداشت می‌باشد.

با عنایت به مواد مطروحه اجرای ماده 13 قانون خوردنی و آشامیدنی بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن که به تصویب وزارت بهداشت می‌رسد بر عهده وزارت بهداشت می‌باشد که این امر متاسفانه در دستورالعملهای مورد شکایت با مضمون خود کنترلی و خوداظهاری بر مبنای سه روش توسط وزارت بهداشت به متصدی واحد صنفی تبدیل شده است که در همه این روشها متصدی ملزم به پرداخت هزینه یا به مشاورین بهداشت و یا به دفاتر خدمات بهداشتی می‌باشد این در حالی است که از یک سو برخلاف دستورالعمل نحوه اجرای خودکنترلی و خوداظهاری مصوب وزارت بهداشت به هیچ وجه امکان استفاده از مشاورین بهداشت توسط اتحادیه های صنفی و متصدی واحد صنفی وجود ندارد و بالاجبار می باید فقط با دفاتر خدمات بهداشتی قرارداد منعقد گردد و از سوی دیگر میزان هزینه خدمات توسط وزارت بهداشت به دفاتر خدمات بهداشت اعلام شده است که تعیین میزان مبالغ پرداختی بسیار بالاتر بوده و در اخذ تصویب آن چه مبنا و چه قانونی استناد گردیده مشخص نمی‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 754؍107-9؍5؍1397 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 9700825 موضوع شکایت اتحادیه آرایشگران مردانه ملارد به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه اجرای خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی با کد شماره 18039203 و دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی با کد شماره 18039212 و نامه شماره 3156؍300-6؍11؍1395 معاون وقت وزارت بهداشت مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:

1- شاکی وفق دادخواست تقدیمی ادعا کرده است قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مشتمل بر 18 ماده است که ماده 13 آن نحوه کنترل و برخورد با متخلفین مراکز تهیه و توزیع و نگهداری، فروش و.. مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی را مشخص می‌سازد و مطابق ماده مذکور، این اقدام باید توسط مامورین وزارت بهداشت انجام پذیرد. معهذا این امر در دستورالعملهای مورد شکایت با مضمون خودکنترلی و خوداظهاری بر مبنای سه روش به متصدی واحد صنفی تفویض گردیده و در همه روشها متصدی ملزم به پرداخت هزینه به مشاورین بهداشت و یا به دفاتر خدمات سلامت می‌باشد این در حالی است که به هیچ وجه امکان استفاده از مشاورین بهداشت توسط اتحادیه های صنفی و متصدی واحد صنفی نبوده و بالاجبار باید با دفاتر خدمات بهداشتی قرارداد منعقد گردد که هزینه آن بسیار بالا می‌باشد و مبنای اخذ هزینه نیز مشخص نگردیده است.

2- در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است، اولاً: با توجه به تصویب دستورالعمل عمومی دفاتر خدمات سلامت و ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی بهداشتی دفاتر خدمات سلامت که با امضا مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 29؍3؍1397 طی نامه شماره 4847؍300د و 4846؍300د از سوی معاون بهداشت وزارت متبوع ابلاغ شده است، دستورالعمل نحوه اجرای خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی با کد شماره 18039203 و دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی با کد شماره 18039212 که شاکی متقاضی ابطال آن می‌باشد ملغی الاثر گردیده و در حال حاضر لازم الاجرا نمی‌باشد. ضمناً نامه شماره 3156؍300-6؍11؍1395 نیز صرفاً نامه ای خبری و مکاتبه ای اداری جهت اطلاع رسانی راه اندازی پایلوت دفاتر خدمات بهداشتی بوده و حاوی حکم یا تصمیمی نمی‌باشد لذا بر این اساس و با توجه به منتفی بودن موضوع شکایت رد دادخواست مطروحه از آن مقام مورد تقاضاست.

ثانیاً: شاکی در هیچ قسمت از دادخواست مطروحه اعلام ننموده به چه دلیل و به استناد کدام ضوابط و مقرره متقاضی ابطال دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی گردیده و دستورالعمل مذکور برخلاف کدام ضابطه یا مقرره می‌باشد ایشان در این قسمت هیچ دلیل و مدرکی و یا استنادی اعلام ننموده اند.

3- صرف نظر از مراتب مذکور لازم به ذکر است بر اساس بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط، از وظایف مهم این وزارتخانه می‌باشد.

4- بر اساس ماده 13 قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی « تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می‌باشد. مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد... مامورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند. مسئول بهداشت محل در صورت تایید گزارش به صاحب مرکز و یا مسئولین مربوطه اخطار می‌نماید نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف، دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آن را صادر می‌نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل از واحد مربوط رفع تعطیل و فک و موم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردد. مقررات بهداشتی، وظایف و مسئولیتهای بهداشت محل و مامورین نظارت مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه در اجرای این ماده واحده در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.» همچنین برابر تبصره 3 ماده مورد اشاره « آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد.»

5- آیین‌نامه اجرایی مذکور در سال 1392 بازنگری و به تصویب وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است. در بند 11 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده مذکور اماکن عمومی تعریف شده است و آرایشگاههای مردانه نیز از جمله اماکن مزبور می‌باشند. همچنین در بندهای 22 و 23 ماده 1 نیز خودکنترلی بهداشتی و خوداظهاری بهداشتی تعریف شده است.

6- برابر بند 22 ماده 1 آیین‌نامه، خودکنترلی بهداشتی، کنترل و پایش مداوم مالک، مدیر یا تصدی مراکز یا اماکن عمومی یا ارائه دهنده خدمات در زمینه کنترل موارد بحرانی و غیربحرانی و انطباق شرایط بهداشتی واحد خود با قوانین و مقررات بهداشتی می‌باشد. همچنین وفق بند 23 ماده 1 نیز، خوداظهاری بهداشتی، اظهار مالک، مدیر یا تصدی مراکز یا اماکن عمومی یا ارائه دهنده خدمات در فواصل بازرسی بهداشتی مبنی بر انطباق محل، کالا و خدمات ارائه شده با قوانین و مقررات بهداشتی می‌باشد که از طریق تهیه و تنظیم اظهارنامه و ارائه آن به مسئول بهداشت محل صورت می‌گیرد، تعریف شده است.

7- برابر ماده 24 آیین‌نامه فوق الذکر مالکین، مدیران و متصدیان مراکز یا اماکن مشمول آیین‌نامه موظفند از خدمات دانش آموختگان بهداشت محیط به منظور خودکنترلی بهداشتی در محل کار خود به ترتیبی که توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت با همکاری دستگاه های ذیربط... مشخص خواهد شد استفاده نمایند. همچنین برابر ماده 25 آیین‌نامه مورد اشاره مالکین، مدیران و متصدیان مراکز یا اماکن مشمول آیین‌نامه موظفند به ترتیبی که توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت یا همکاری شورای اصناف کشور و دستگاه های اجرایی مذکور در ماده 24 مشخص خواهد شد شرایط بهداشتی و بهسازی محل فعالیت خود را بر اساس ضوابط ابلاغی معاونت بهداشت وزارت بهداشت اظهار نمایند.

8- بر این اساس در دستورالعمل نحوه اجرای خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی روشهای خودکنترلی و خوداظهاری مراکز و اماکن عمومی به سه روش اعلام شده است:

- استفاده از مشاورین بهداشت که دارای گواهی ممیزی بهداشتی معتبر می‌باشند (مشاورین ساعتی یا مستخدمین واحدهای صنفی)

- خود مدیر، متصدی یا مالک واحد صنفی که دارای شرایط اعلامی می‌باشند.

- از طریق عقد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت دارای پروانه فعالیت

9- بر این اساس همان گونه که ملاحظه می فرمایید برخلاف ادعای مطروحه در دادخواست اولاً: خوداظهاری و خودکنترلی بهداشتی امری متفاوت از بازرسی و نظارت بازرسین وزارت بهداشت بوده و وظایف نظارتی و بازرسی وفق قانون و آیین‌نامه توسط بازرسین وزارت بهداشت صورت می‌گیرد و در آیین‌نامه نیز بر این امر تاکید شده است که این موضوع در مواد 22، 4، 2، 30 و 31 و.. صراحتاً اعلام شده است. ثانیاً: مراکز و اماکن عمومی مختار می‌باشند وفق مفاد دستورالعمل به هر یک از روشهای فوق نسبت به خوداظهاری و خودکنترلی اقدام نمایند و اینکه این امر صرفاً از طریق دفاتر خدمات بهداشتی امکان پذیر می‌باشد فاقد وجاهت قانونی است. لازم به توضیح است این موضوع طی نامه شماره 2918؍300-11؍10؍1395 به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و از سوی وزارت مذکور طی نامه شماره 260573؍60-1؍12؍1395 به اتاق اصناف ایران و زیر مجموعه ها اطلاع رسانی شده است و در به کارگیری مشاوران برای اتاقهای اصناف، اتحادیه ها و واحدهای صنفی ممنوعیتی در این رابطه تعیین و ابلاغ نشده است.

10- در ارتباط با ادعای شاکی در خصوص هزینه هایی که از سوی دفاتر خدمات بهداشتی جهت انجام خدمات اخذ می‌گردد، ذکر این نکته ضروری است که کلیه خدمات نظارت حاکمیتی وزارت بهداشت بر واحدهای صنفی رایگان می‌باشد و هیچ وجهی از این بابت اخذ نمی گردد. در مورد دفاتر خدمات بهداشتی چون این دفاتر بخش خصوصی محسوب می‌گردد لذا تابع روابط بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده بوده و این وزارتخانه از نظر اینکه وفق قانون تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط، از وظایفش می‌باشد شرایط احراز کارشناسان بهداشت محیط شاغل در امر ممیزی را تعیین کرده است و تعرفه های ماخوذه را بر اساس تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای مصوب هیات وزیران به شماره 7817؍ت49719ه--28؍1؍1395 تنظیم و توسط مقام عالی وزارت ابلاغ کرده است. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه دستورالعمل های مورد اعتراض در حال حاضر و وفق دستورالعمل های ابلاغی بعدی لازم الاجرا نبوده و کان لم یکن تلقی می گردند رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می‌باشد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍3؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه دستورالعملهای مورد شکایت فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره الزام آور نیست و در اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی تنظیم شده، بنابراین مستقلاً قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع