انتشار شماره تلفن اشخاص در فضای مجازی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/06
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون

موضوع

انتشار شماره تلفن اشخاص در فضای مجازی

پرسش

الف در فضای مجازی اینستاگرام اقدام به انتشار تصویر شخصی ب (نامزد سابق خود) می‌نماید و با قرار دادن شماره ب، ایشان را فردی فاسد خطاب می‌کند. با فرض عدم رضایت ب در انتشار تصویر شخصی‌اش، الف مرتکب چه جرم یا جرایمی شده است؟

نظر هیات عالی

بر رفتار مرتکب دو عنوان صادق است؛ یکی انتشار و یا در دسترس قرار دادن عکس خصوصی و دوم؛ توهین به صاحب تصویر. چنانچه انتشار عکس به گونه‌ای باشد که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت گردد، رکن مادی ماده 745 قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه‌ای محقق گردیده؛ استعمال لفظ فاسد نیز مصداقی از ماده 608 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد.

نظر اکثریت

با عنایت به صراحت ماده 745 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه‌ای) که بیان می‌دارد: هرکس به وسیله سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، بنابراین وقوع این جرم محرز می‌باشد.

نظر اقلیت

ارکان مادی بزه ماده 745 قانون مجازات اسلامی تحقق ندارد و با توجه به نوع و صراحت الفاظ به کار رفته، می‌توان حسب مورد توهین ساده یا افترا برای متهم در نظر گرفت.

منبع
برچسب‌ها