رای شماره 641 مورخ 1396/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 641

تاریخ دادنامه: 11/7/1396

کلاسه پرونده: 95/855

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مرضیه رمضانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 2261/209/د- 2/7/1391 مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 2261/209/د- 2/7/1391 مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب مرضیه رمضانی فرزند شهید دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و شاغل در دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص بخشنامه صادره مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت به شماره 2261/209/د -2/7/1391 که موجبات عدم اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر(مطابق قوانین ایثارگری و تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل آیین‌نامه اداری و استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی - دکترای تخصصی یا D.Ph) که بر خلاف مقررات قانونی انجام شده خواهان احقاق حقوق قانونی (اعمال دکترای تخصصی یا D. Ph) در چارچوب قوانین می باشم و نسبت به بخشنامه اصداری اعتراض داشته و ایراداتی از لحاظ حقوقی، قانونی و ماهوی به آن وارد است که ذیلاً به آن اشاره می‌گردد:

1- مطابق با بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز 50% و بالاتر برخوردار می گردند. لذا بر این اساس مطابق ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 74 مجلس شورای اسلامی امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برای فرزندان شهداء نیز قابل اعمال خواهد بود. به این مواد قانونی به صراحت در بند 4 بخشنامه فوق الذکر نیز اشاره گردیده اما متاسفانه در عمل به جای اعمال دکترای تخصصی، دکترای حرفه ای یا عمومی مبنای عمل قرار گرفته است.

2- در همین راستا نیز بر اساس تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی صراحتاً به این موضوع اشاره شد که « جانبازانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد می‌باشند کماکان از مقطع تحصیلی بالاتر دکتری (دکتری تخصصی یا D.Ph) بهره مند خواهند شد در این تبصره 2 هیچگونه اشاره ای به تاریخ تصویب آیین‌نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیات علمی مصوب 1/1/1391 نشده و تبصره مورد اشاره (تبصره2) به طور مطلق می‌باشد و تاریخ تصویب آیین‌نامه دراین خصوص مبنای عمل نبوده و نمی‌باشد و به همین دلیل باید صرفاً مُرّ قانون ملاک عمل قرار گیرد. لذا اینکه در بخشنامه صادره مبنای قضاوت را تاریخ تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی لحاظ نموده‌اند وجاهت قانونی لازم را ندارد و از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نص است در واقع در جایی که نص صریح داریم قانوناً تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد مع الوصف در تبصره یاد شده اگر قرار بود با ایثارگران دو گونه رفتار شود و مبنای قضاوت تاریخ تصویب آیین‌نامه (1/1/1391) باشد باید در خود تبصره تصریح می گردید.

3- تبعیض موجود در بندهای 1 و 2 بخشنامه صادره فاقد مبنای حقوقی و قانونی می‌باشد و بر چه اساسی با یک گروه از ایثارگران که دارای شرایط یکسان می‌باشند، دو رفتار کاملاً متضاد صورت می‌گیرد. لذا استنباط های خارج از چارچوب های قانونی قطعاً باعث ایجاد مشکل می‌گردد.

4- در بند 2 بخشنامه مقرر گردید ایثارگرانی که بعد از تاریخ 1/1/1391 یعنی تاریخ ابلاغ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیات علمی موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس شدند مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر یعنی دکترای حرفه ای می گردند. » که این برداشت و استنباط کاملاً در تضاد و مغایر با آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی می‌باشد و در هیچ کجای آیین‌نامه اداری و استخدامی به این موضوع که تاریخ ابلاغ آیین‌نامه اداری و استخدامی مصوب 1/1/1391 مبنای کارقرار گیرد اشاره ای نگردیده است. چرا که تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل تکلیف را کاملاً مشخص نموده و منظور از یک مقطع تحصیلی بالاتر در خصوص فوق لیسانس همان دکترای تخصصی یا D.Ph می‌باشد نه دکترای حرفه ای در غیر این صورت قانون گذار خود به این موضوع اشاره می نمود. لذا این استنباط با هدف قانون گذار در خصوص جامعه ی ایثارگری کاملاً مغایرت دارد.

5- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر شخص جانباز 50% و بالاتر بهره مند می‌شوند و تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل نیز نمونه ای از آن می‌باشد. مع الوصف بند 2 بخشنامه که به جای در نظر گرفتن دکترای تخصصی یا D.Ph، دکترای حرفه ای را در خصوص مقطع تحصیلی بالاتر مورد لحاظ قرار داده دقیقاً مغایر با تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل ذکر شده در آیین‌نامه اداری و استخدامی می‌باشد. از لحاظ حقوقی و قانونی بخشنامه نباید مخالف قانون یا آیین‌نامه باشد و در صورت تعارض نباید به آن عمل کرد چرا که بخشنامه باید در راستای آیین‌نامه و قوانین جاری باشد لذا بخشنامه صادره توسط مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه هم در تعارض با بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی است، هم در تعارض با تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل موضوع فصل نهم آیین‌نامه اداری و استخدامی بوده و هم در تعارض مواد 111 و 118 آیین‌نامه اداری استخدامی می‌باشد.

6- به استناد ماده 111 آیین‌نامه اداری و استخدامی موسسه ملزم به رعایت تمامی قوانین و مقررات ایثارگران است مگر در مواردی که در این آیین‌نامه و دستورالعمل های آن تصریح شده باشد. « لذا اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به ایثارگرانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد می‌باشند می‌بایست مطابق با ماده 111 آیین‌نامه و تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، دکترای تخصصی یا D.Ph محاسبه می گردید. که متاسفانه بخشنامه بدون توجه به مستندات قانونی ذکر شده صادر گردیده است و موجبات تضییع حقوق جامعه ایثارگری را فراهم نموده است. همچنین از لحاظ سطح تحصیلات، فوق لیسانس هم سطح و هم تراز [همطراز]دکترای حرفه ای می‌باشد و لذا با توجه به این موضوع اعطای مقطع دکترای حرفه ای به فوق لیسانس ها به عنوان یک مقطع بالاتر عملاً معنایی ندارد.

7- همچنین به استناد ماده 118 آیین‌نامه اداری و استخدامی مسئولیت پاسخگویی به ابهامات، تفاسیر و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین‌نامه از سوی موسسه به عهده کمیته 3 تا 5 نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود مصوبات و تصمیمات این کمیته به منزله ی مصوبه هیات امنا تلقی می‌گردد. «که در این رابطه نکات قابل تاملی به نظر می‌رسد که در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است. اولاً: قانون و آیین‌نامه موضوع را به صراحت تعیین تکلیف نموده است و لذا آنچه که در ابتداء بخشنامه مبنی بر ابهامات و سوالات دانشگاه ها در خصوص موضوع بیان گردیده نشان از عدم توجه کافی به مُرّ قوانین و آیین‌نامه مربوطه می‌باشد. ثانیاً: در صورت نیاز به ابهام تفسیر و سوال کمیته 3 تا 5 نفره منتخب از سوی وزیر عهده دار بررسی موضوع می‌باشد و تعیین تکلیف موضوع از سوی مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه به عنوان مبنای کار جنبه قانونی ندارد و خود نیز جای اشکال و ایراد اساسی دارد.

8- علی هذا، با التفات به مراتب فوق مستند به اصول حقوقی و قانونی از جمله: بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 7/4/74 مجلس شورای اسلامی، تبصره 2 ما ده 2 دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل موضوع فصل نهم آیین‌نامه اداری و استخدامی و موضوع مواد 111 و 118 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی که به پیوست تقدیم می‌گردد ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 2261/209/د -2/7/1391 مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و برقراری مزایا و حق قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا D.Ph) از زمان اخذ مدرک تحصیلی مطابق قانون مورد درخواست می‌باشد.

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 587- 27/3/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده است اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با عرض ادب و تحیت

در خصوص پرونده شماره 9509980905800567 مستندات جدیدی واصل گردیده که همگی حکایت از آن دارد که بخشنامه شماره 2261 -2/7/1391 [2261/209/د-2/7/1391] مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت کاملاً در تضاد و مغایرت با قوانین و مقررات موجود صادر شده به همین جهت توضیحاتی در این باب به شرح ذیل تقدیم حضور می‌گردد:

1- مطابق با بند ز ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز 50% و بالاتر برخوردارند. (اصلاحیه قانون برنامه پنجم توسعه بند الف ماده 44) که به این ماده در بند 4 بخشنامه فوق اشاره صریح گردیده لذا بر این اساس برابر ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی امتیاز یک مقطع تحصیلی برای فرزندان شهداء نیز قابل اعمال خواهد بود و تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل نیز نمونه ای از آن می‌باشد.

2-کلمه دکترای تخصصی در تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل اطلاق دارد و قیدی از حیث اینکه چه تاریخی فارغ التحصیل شده باشند ندارند. و به همین دلیل صرفاً باید مُرّ قانون ملاک عمل قرارگیرد. لذا اینکه در بخشنامه صادره مبنای قضاوت را تاریخ تصویب آیین‌نامه لحاظ نموده‌اند وجاهت قانونی لازم را ندارد و از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نص است و فی الواقع در جایی که نص صریح داریم قانوناً تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد. مع الوصف در تبصره یاد شده اگر قرار بود با ایثارگران دو گونه رفتار شود و مبنای قضاوت تاریخ تصویب آیین‌نامه 1/1/1391 باشد باید در خود تبصره تصریح می گردید.

3- این که ماده ای را بپذیریم اما تبصره آن مورد قبول نباشد با موازین حقوقی سازگار نمی یابد و تبصره 2 ماده 2 نمونه بارز عملی آن می‌باشد. نکته قابل توجه این است که تبصره 2 ماده 2 یاد شده مجدداً در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با هیات امناء دانشگاههای علوم پزشکی در کتاب سوم بهمن ماه 94 صفحه 395 مجدداً تکرار شده که این خود دلالت بر بی اعتبار بودن بخشنامه فوق الذکر را دارد.

4- با توجه به پاسخ های متفاوتی که از مدیریت منابع انسانی وزارت به شماره 2261 [209/د]-2/7/1391 و مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت به شماره 506 -28/4/1395 در خصوص موضوع اخذ گردید. (اعمال مقطع دکترای تخصصی ویژه ایثارگران) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشخص شدن کار مکاتبه ای را با معاونت محترم توسعه وزارت به شماره 15914-5/10/1395 انجام داده تا تعارض موجود بین دو مدیریت این معاونت مرتفع گردد و در نهایت مقرر شد تا مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نظر نهایی و تخصصی خود را به عنوان فصل الخطاب اعلام نماید. که این مرکز نیز مجدداً در نامه شماره 1696-8/11/1395 با تاکید بر نظریه قبلی خود (به شماره 506 -28/4/1395) مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را دکترای تخصصی اعلام می‌نماید.

5- در جدول شماره 2 دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل آیین‌نامه دکترای عمومی یا حرفه ای به عنوان یک مقطع تحصیلی پذیرفته شده که مشکلات عدیده ای را در عمل ایجاد می‌نماید. به عنوان مثال: شخصی که کارشناسی ارشد پرستاری دارد مقطع بعدی برای ادامه تحصیل وی در دانشگاههای علوم پزشکی قطعاً دکترای حرفه ای نمی‌باشد بلکه دکترای تخصصی پرستاری می‌باشد. همچنین از لحاظ سطح تحصیلات، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای یا عمومی در یک طراز قرار دارند به همین جهت قرار دادن دکترای عمومی به عنوان یک مقطع تحصیلی ابداع جدیدی است که روند کار را در حوزه های اجرایی اعم از آموزشی و اداری در موارد مختلف یقیناً دچار مشکل خواهد نمود. و این سیاست یک بام و دو هوا جز سردرگمی نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

6- همچنین در دادنامه اصداری از شعبه سوم دیوان عدالت اداری مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان با مدرک کارشناسی ارشد دکترای تخصصی اعلام شده است.

7- به استناد ماده 111 آیین‌نامه اداری و استخدامی موسسه ملزم به رعایت تمامی قوانین و مقررات ایثارگران است مگر در مواردی که در آیین‌نامه و دستورالعمل های آن تصریح شده باشد. لازم به ذکر است در هیچ کجای آیین‌نامه و دستور العمل های آن تصریحی به دکترای حرفه ای نگردیده است و بالعکس در تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل که دقیقاً در راستای ماده 111 قابل تعریف می‌باشد به صراحت دکترای تخصصی برای ایثارگران در نظر گرفته شده نه دکترای حرفه ای (عمومی) که مغایرت بخشنامه در اینجا به وضوح مشخص می‌باشد.

9- همچنین به استناد ماده 115 آیین‌نامه مسئولیت پاسخ گویی به ابهامات، تفاسیر و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین‌نامه از سوی موسسه به عهده کمیته 3 تا 5 نفره منتخب از سوی وزیر خوهد بود. «که در این رابطه نکات قابل تاملی به نظر می‌رسد که در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است. اولاً: قانون و آیین‌نامه موضوع را به صراحت تعیین تکلیف نموده است و لذا آنچه که در ابتداء بخشنامه مبنی بر ابهامات و سوالات دانشگاه ها در خصوص موضوع بیان گردیده نشان از عدم توجه کافی به مُرّ قوانین و آیین‌نامه مربوطه می‌باشد. ثانیاً: در صورت نیاز به ابهام، تفسیر و سوال کمیته منتخب از سوی وزیر عهده دار بررسی موضوع می‌باشد و تعیین تکلیف موضوع از سوی مدیرکل منابع انسانی وزارت با این اوصاف جنبه قانونی ندارد و خود نیز جای اشکال و ایراد اساسی دارد چرا که اداره کل محترم منابع انسانی اساساً از ابتدا صاحب صلاحیت ذاتی در حوزه صدور بخشنامه ای با چنین مختصاتی نبوده و نمی‌باشد.

10- علی هذا، با التفات به مراتب فوق مستند به اصول حقوقی و قانونی از جمله: بند ز ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 74 مجلس شورای اسلامی، تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، موضوع مواد 111 و 118 آیین‌نامه اداری و استخدامی، رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری و پاسخ آخرین استعلام از مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت که همگی به پیوست تقدیم می‌گردد، ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 2261 [2261/209/د]-2/7/1391 مدیرکل منابع انسانی وزارت و برقراری حق قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا D.Ph) از زمان اخذ مدرک تحصیلی مطابق قانون مورد درخواست می‌باشد.

متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است:

1- ایثارگرانی که دارای مدرک فوق لیسانس بوده و قبل از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی (1/1/1391) از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند بوده اند طبق مفاد تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل فوق الذکر از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می گردند.

2-ایثارگرانی که بعد از تاریخ 1/1/91 موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس می‌شوند و یا با مدرک فوق لیسانس به خدمت پذیرفته می‌شوند و مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر می‌باشند، از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر طبق ردیف 6 جدول شماره 3 دستورالعمل فوق الذکر بهره مند می گردند.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به موجب لایحه شماره 2858-25/12/1395، توضیح داده است که:

" مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 95/855 موضوع دادخواست خانم مرضیه رمضانی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 2261/209/د-2/7/1391 مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت در ارتباط با احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر برای ایثارگران، مطالب زیر به استحضار می‌رسد:

1- شاکی محترم وفق دادخواست تقدیمی مدعی است وزارت بهداشت با صدور بخشنامه فوق الذکر در ارتباط با ایثارگرانی که از تاریخ 1/1/1391 موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر می گردند، از احتساب مدرک تحصیلی به عنوان (دکتری تخصصی) و برخورداری از امتیازات و مزایای مرتبط، خودداری نموده و بر این اساس نامبرده خواستار ابطال بخشنامه مورد اشاره، به دلیل مغایرت با مفاد ماده (18) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی و تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل مصوب هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور «جانبازانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد می‌باشند از مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا D.Ph) بهره مند خواهند شد» گردیده است.

2- در پاسخ به شکایت مطروحه لازم به ذکر است، برابر مواد (50) و (51) آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب هیات امناء، اختصاص طبقات شغلی به کارکنان، بر مبنای مدارک تحصیلی (زیر دیپلم، دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی، دکترای تخصصی یا D.Ph) و به ترتیب در شش طبقه شغلی صورت می‌گیرد. همچنین به هر یک از مشاغل اداری بر اساس عواملی نظیر وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز، رتبه های شغلی (مقدماتی - پایه - ارشد- خبره - عالی) تعلق خواهد گرفت. با این وصف، شاغلین در بدو استخدام و در طول خدمت متناسب با مدرک تحصیلی و ارزیابی تجربه و مهارت در رتبه های پنج گانه فوق قرار داده می‌شوند. اشاره می‌نماید این اشاره می‌نماید، دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل و شاغل، فوق العاده های شغلی و جداول (طبقات و رتبه های شغلی) و (امتیازات ارزیابی شغلی) از سوی هیات امناء تصویب گردیده است.

3- وفق جدول شماره 2 دستورالعمل مذکور برای دارندگان دکترای عمومی (حرفه ای) اولین طبقه 6 و دکترای تخصصی و D.Ph در ردیف هفتم مشخص شده است.

4- در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله در حوزه منابع انسانی و اجرای دقیق بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر اجرای قوانین و مقررات در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور بدون الزام به رعایت ضوابط عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و صرفاً در چارچوب مصوبات هیات امناء (آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی) از تاریخ 1/1/1391 و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای موارد پیش بینی شده در فصل هشتم آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی و دستور العمل نحوه تعیین شغل، حق شاغل و... در ارتباط با حقوق و مزایای ایثارگران تغییراتی به شرح ذیل ایجاد گردید:

1- ایثارگرانی که دارای مدرک فوق لیسانس بوده و قبل از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی 1/1/1391 از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند بوده اند، طبق مفاد تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل فوق الذکر کماکان از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر(دکتری تخصصی) برخوردار می گردند.

2- ایثارگرانی که بعد از تاریخ 1/1/1391 موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس می‌شوند و یا با مدرک فوق لیسانس به خدمت پذیرفته می‌شوند و مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر می‌باشند، در طبقه شغلی 6 جدول شماره 2 قرار می گیرند و از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر طبق ردیف 6 جدول شماره 3 دستورالعمل فوق الذکر (دکتری حرفه ای) بهره مند می‌شوند.

3- شایان ذکر است در اجرای تبصره 3 ماده 2 دستورالعمل فوق الذکر، محاسبه امتیاز طبقه شغلی ایثارگرانی که در مقطع تحصیلی دکتری حرفه ای قرار دارند، با ضریب (5/1) و به صورت یکسان اعمال می‌گردد.

با عنایت به مطالب معروضه و رعایت مقررات و ضوابط قانونی در اقدامات این وزارتخانه، خواسته شاکی بر هیچ مقرره قانونی منطبق نمی‌باشد، رسیدگی شایسته و رد دعوی مطروحه مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 118 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی مصوب هیات امناء، مسئولیت پاسخگویی به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین‌نامه بر عهده کمیته 3 تا 5 نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. بر این اساس بخشنامه شماره 2261/209/د- 2/7/1391 مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده و از این جهت صرفنظر از درستی و نادرستی محتوای آن، مستند به بند 1 ماده 12 و ما ده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع