ماده 365 قانون مدنی

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها