رای شماره 1880 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1880

تاریخ دادنامه: 27؍9؍1397

شماره پرونده: 97؍17

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند (2) ماده واحده مصوبه شماره 654؍3؍ش-1387/02/23 شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 245013-7؍11؍1396 اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند، پس از تصویب قانون تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداریهای کلان شهرها و مراکز استانها در تاریخ 4؍2؍1390، شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره 234؍91؍3؍ش-24؍1؍1391 نسبت به اعمال برخی اصلاحات و تغییرات در آن اقدام نموده و در قالب مصوبه شورای اسلامی شهر جهت اجرا به شهرداری مشهد ابلاغ کرده است.

مطابق تبصره ذیل بند (2) ماده واحده مصوبه شماره 654؍3؍ش-23؍2؍1387 شورای اسلامی شهر مشهد، تصریح شده است که بابت ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات در قراردادهای سه ساله، در سال اول از پیمانکاران ضمانت نامه بانکی و برای دو سال باقی مانده، سفته دریافت گردد. با عنایت به اینکه مطابق آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به شهرداری کلان شهرها و مراکز استانها، سفته از جمله تضامین معتبر بابت حسن انجام تعهدات نمی‌باشد، اقدام شورای اسلامی شهر در تعیین نوع تضمین حسن اجرای تعهدات بر خلاف بند (5) ماده 11 آیین‌نامه معاملات شهرداری صورت گرفته است.

بنابراین تعیین نوع تضمین حسن اجرای تعهدات در قالب سفته به موجب تبصره ذیل بند 2 ماده واحده مصوبه شماره 654؍3؍ش-23؍2؍1387 شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف بند (5) ماده 11 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت است. بر اساس تبصره 2 بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، رسیدگی خارج از نوبت به موضوع و اصدار رای مبنی بر ابطال بند 2 ماده واحده مصوبه مذکور به استناد ماده 1 و بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-17-1 مورخ 19؍2؍1391 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

" مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به اخطار رفع نقص شماره 9609980905802056-27؍1؍1397 به آگاهی می رساند: تبصره ذیل بند (2) ماده واحده مصوبه شماره 654؍3؍ش-23؍2؍1387 شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف بند (5) ماده 11 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی آن (که طبق قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت بر شهرداری مذکور حاکمیت دارد) می‌باشد. ضمن آن که اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مغایرت یاد شده از تاریخ تصویب مورد تقاضاست."

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

"ماده واحده:به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور ترغیب پیمانکاران متقاضی خرید ماشین آلات مکانیزه خدمات شهری برای مشارکت در زمینه رفت و روب معابر و جمع آوری زباله از سطح شهر، تسهیلاتی را به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط اعطاء نمایند:

1-.........

2- پیمانکاری که در مناقصه به عنوان برنده معرفی می‌گردد علاوه بر مدت سه سال قرارداد در صورت رضایت کامل کارفرما و دستگاه نظارت و در صورتی که ماشین آلات جمع آوری زباله را مکانیزه و حداقل 50% سطح معابر پیمان را به صورت مکانیزه رفت و روب نماید، قرارداد تا دو سال دیگر (در مجموع 5 سال) تمدید می‌گردد.

تبصره: ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات مربوطه باید بر اساس مبلغ کل قرارداد اخذ گردد که به ازاء مبلغ برآورد سال اول ضمانت نامه بانکی و برای دو سال بعد سفته دریافت می‌شود."

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍9؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق ماده 9 قانون آیین‌نامه مالی شهرداریها، شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل 10 درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکاران تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت کند و شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف ماده 9 اقدام کرده و با تفکیک مدت برای دو سال آخر، ضمانت نامه بانکی یا اوراق و اسناد خزانه را به سفته تبدیل نموده است، بنابراین مصوبه در تفکیک و اخذ ضمانت نامه به صورت سفته مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع