صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بم

موضوع

جرائم رایانه ای

پرسش

فردی با قرار دادن عبارتی به همراه تصویر شاکی اقدام به ساخت استیکر بدون هیچگونه خدشه و تغییر در تصویر شاکی نموده است و سپس آن را منتشر می نماید صرف نظر از جرائم سنتی مانند توهین و... عمل متهم با چه موادی از قانون جرائم رایانه ای (مواد ۶ و ۱۶) منطبق است ؟

نظر هیئت عالی

صرف انتشار تصویر خصوصی بدون رضایت صاحب آن بنحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت شود از مصادیق ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محسوب می‌شود.

نظر اکثریت

اکثر همکاران اعتقاد دارند که عمل این شخص توهین ساده وفق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد و با مواد ۶ و ۱۶ از قانون جرائم رایانه ای انطباق ندارد.

نظر اقلیت

گروهی دیگر از همکاران معتقدند که این عمل یک نوع تحریف می‌باشد که موجب هتک حیثیت شاکی گردیده لذا وفق ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی باید مجازات گردد.