اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها