شماره پرونده ۲۱۴۸ - ۱/۱۸۶ - ۹۳
سوال
در موارد مسوولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟
نظریه شماره ۵۱/۹۴/۷ - ۱۷/۱/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاًَ: شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، بنابراین درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی، احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی، استماع می‌شود.
ثانیاً: با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور «قرار تامین کیفری»، این امر مختص اشخاص حقیقی است و درخصوص اشخاص حقوقی، مصداق ندارد، بدیهی است که صدور قرار تامین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.