تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۱/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۴/۵۱
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۲۱۴۸

استعلام:

در موارد مسوولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاًَ: شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، بنابراین در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی، احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی، استماع می­شود.
ثانیاً:با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور «قرارتأمین کیفری»، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی، مصداق ندارد، بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.