شماره ۱۲۳۱/ دال - ه- تاریخ ۲۵/۳/۱۳۶۰
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مسائل حوزه انتخابیه خویش اقدام به ایجاد و تاسیس «دفتر همکاریهای مردم با نمایندگان» در شهرستانهای‌مختلف‌می‌نمایند. این دفاتر با ارسال نامه به ادارات و سازمانهای اجرایی خواستار اطلاعات مختلف می‌شوند. در پاره‌ای از شهرستانها مسئولین اجرایی و فرمانداریها از پاسخ گفتن به سئوالات و نامه‌های دفاتر همکاری خودداری نموده‌اند که این امر موجب دلتنگی و اظهار گلایه نمایندگان شده است.
لذا با عنایت به مفاد اصل ۷۶ قانون اساسی و مطالب فوق نظر خود را در این خصوص که این عمل از حقوق نمایندگان است یا مجلس شورای اسلامی اعلام فرمائید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره ۲۸۱۳ تاریخ ۱۳۶۰/۴/۳
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۳۱/ د. ه- مورخ ۲۵/۳/۱۳۶۰.
موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح شد. نظر اکثریت اعضاء بر این است که «حق مذکور در اصل ۷۶ قانون اساسی در حقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی