تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۳/۳۹۴
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۱۲۰

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

... فرض ماده ۵۳ این قانون در صورتی است که قسمتی از مجازات (مثلاً یک سال از سه سال حبس مورد حکم) یا یکی از مجازاتهای مورد حکم در صورتی که مجازات تعیین شده از چند جنس مختلف باشد (شلاق ،جزای نقدی و حبس) معلق شود که در این صورت مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر معلق محاسبه می‌گردد.
در صورت لغو قرار تعلیق، فقط مجازات اشدی که تعلیق شده است، اجراء می‌شود.