ماده 274 قانون مدنی

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

عناوین و برچسب‌ها