شماره ۳۳۷۲۹/۱۰/د ۱۳۸۶/۳/۶
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با توجه به اینکه طبق اصل۱۴۱ قانون اساسی اشتغال بیش از یک شغل برای کارمندان دولت ممنوع می‌باشد، شایسته است نظر تفسیری آن شورا را درخصوص اینکه « آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب می‌شود و مصداق اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد و یا خیر» به مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره۲۱۶۶۷/۳۰/۸۶ ۲۱۳۸۶/۳/۶
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شماره ۳۳۷۲۹/۱۰/د مورخ ۱۳۸۶/۳/۶؛ مبنی بر درخواست اظهارنظر تفسیری درباره « اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و اینکه آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب می‌شود و مصداق اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد یا خیر؟» موضوع در جلسه مورخ ۱۱۳۸۶/۳/۶ شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نتیجتاً شورا به نظر تفسیری نرسید.
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی