آیین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم‌گری حوزه بیمه‌های تجاری ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت۵۹۳۶۹ه- مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ و اصلاح بعدی آن، آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب وکارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم‌گری حوزه بیمه‌های تجاری را به شرح زیر تصویب کردند:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای ساماندهی و حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم‌گری حوزه بیمه‌های تجاری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه‌ای را با رعایت قوانین و موارد زیر تدوین و ابلاغ نماید:
۱- سکوهای خدمات بیمه‌ای به عنوان کارگزار یا تجمیع‌کننده بیمه شناسایی می‌شوند.
۲- سکوهای خدمات بیمه‌ای، می‌توانند امکان صدور برخط انواع بیمه‌نامه‌ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲- و سایر مقررات مربوط فراهم نمایند.
۳- ممنوعیت هرگونه نهادسازی یا ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود.
۴- ارتقای نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت فضای رقابتی، سلامت و شفافیت بازار، سکوهای خدمات بیمه‌ای و جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم‌گر.
۵ - امکان انعقاد قرارداد سکوهای خدمات بیمه‌ای با چند موسسه بیمه با رعایت مقررات مربوط و رقابت‌‌پذیری و ارایه خدمات نوآورانه.
سکوهای ارائه خدمات بیمه‌ای به عنوان نمایندگان موسسات بیمه‌ای تلقی‌شده و خدمات تبادل داده‌ای فعلی مورد نیاز ارائه‌دهندگان خدمات بیمه‌ای برخط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه تداوم خواهد داشت.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور - محمد مخبر