رای شماره 346 مورخ 1381/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 347/79

شاکی: آقای مراد کیوان

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 13 و 14 دیوان

تاریخ رای: یکشنبه 1 دی 1381

شماره دادنامه: 346

مقدمه: الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/468 و 70/114 موضوع شکایت آقای عبدالغفار شجاع و غیره به طرفیت 1- وزارت علوم و آموزش عالی 2- سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور 3- سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته، تقاضای ارتقاء گروه و ارزش استخدامی فارغ‌التحصیلان 11 دوره از سال‌های 13243 تا 1356 مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان همانند دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس به شرح دادنامه شماره 732 و 733 مورخ 1370/11/29 حکم به ورود شکایت صادرنموده است.ب) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/102 موضوع شکایت آقای بهزاد کریمی و غیره به طرفیت وزارت علوم - وزارت راه و ترابری به خواسته تقاضای گروه و ارزش استخدامی فارغ‌التحصیلان چهار دوره از سال‌های 47 تا 1352 مدرسه عالی شهید تفویضی همانند دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس به شرح دادنامه شماره 115 مورخ 1378/01/29 حکم به رد شکایت صادر نموده است.ج) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1009 و 77/1137 موضوع شکایت آقایان عباس آقابیگی و محمدرضا حریری‌پارسا به طرفیت 1- گمرک ایران 2- سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته تقاضای تطبیق طبقات شغلی نظیر دارندگان لیسانس به شرح دادنامه شماره 1028 مورخ 1378/06/17 و 1110 مورخ 1378/06/29 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

تناقض آراء قطعی شعب دیوان در باب تعیین طبقه شغلی مستخدمین رسمی مشمولان لایحه قانونی استخدام کشوری مشابه دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره 398-399 مورخ 1378/12/08 هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت‌رویه انشاء شده دادنامه شماره 1647 مورخ 1377/09/28 شعبه شانزدهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه 77/1345 مبنی بر رد شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی شناخته شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی به تناقض آراء قطعی شعب دیوان در این خصوص و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آن وجود ندارد و مورد مشمول رای وحدت‌رویه فوق‌الاشعار است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع