موضوع استفساریه:
آیا ساخت و تولید در ماده ۴۱ قانون مبارزه با موارد مخدر مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول کشت شقایق پاپاور سامنیوفرم الیفرا (PAPAVER SOMNIFERUM OLEIFERA) که امکان برداشت دارو از آن تنها در فرآیند صنعتی، ممکن است نیز می‌شود یا خیر ؟
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده: شقایق پاپاور سامنیوفرم الیفرا، مشمول ماده ۴۱ قانون مذکور بوده و کشت آن به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای مصارف دارویی بلامانع است.

تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه مورخ سی ام آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام