ماده ۷۲۵ قانون مدنی

حواله محقق نمیشود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

بعدی ❭