ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی

مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.

بعدی ❭