ماده ۶۶۳ قانون مدنی

وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

بعدی ❭