استرداد مال‌التجاره‌هایی که به ورشکسته جهت فروش سپرده شده است