رای شماره 814 مورخ 1400/06/13 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت 1- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 2- سازمان سنجش آموزش کشور به خواسته ابطال بندهای 4 و 5 قسمت «تذکرات مهم» مندرج در صفحه 25 دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1399 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تذکرات مهم:

4- براساس تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 30/11/1367 هیات محترم وزیران، آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر، یک بار در رشته های تحصیلی دوره روزانه آزمون سراسری (برای پذیرفته شدگان رزمنده از سال 1368 به بعد و برای پذیرفته شدگان سهمیه شاهد از سال 1376 به بعد) پذیرفته شده اند، اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت نام کرده و یا نکرده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور در آزمون سراسری را نخواهند داشت.

5- براساس مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل که با استفاده از سهمیه های شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی غیر روزانه (دوره های نوبت دوم «شبانه» دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی یا دوره های پردیس خودگردان و مجازی) قرار گرفته اند، در صورت انصراف از رشته قبولی خود فقط یک بار، مجاز به استفاده مجدد از سهمیه های مربوط در این آزمون خواهند بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به استحضار می رساند اینجانب در آزمون سراسری سال 1399 در دو گروه آزمایش علوم انسانی و زبان های خارجی شرکت کرده ام و طبق ماده 70 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مشمول بهره مندی از سهمیه ایثارگری می باشم. در قانون مزبور هیچ محدودیتی درخصوص تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه ذکر نشده لیکن سازمان سنجش آموزش کشور در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون سراسری 1399 و کارت ورود به جلسه،اینجانب را جهت استفاده مجدد از سهمیه ایثارگری مجاز ندانسته است حال با عنایت به اینکه اینجانب از دانشگاه محل قبولی در آزمون سراسری 1397 انصراف داده و یک سال نیز از شرکت در آزمون محروم بوده ام، تقاضای ابطال بندهای 4 و 5 مندرج در صفحه 25 دفترچه راهنمای ثبت نام و اعمال مجدد سهمیه را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1- بند 4 و 5 صفحه 25 دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال 1399 عیناً مفاد تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 30/11/1367 هیات وزیران می‌باشد که مقرر می‌دارد آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر یکبار در رشته های تحصیلی دوره روزانه آزمون سراسری پذیرفته شده اند اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت نام نکرده باشند حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور در آزمون سراسری را نخواهند داشت.

2- طبق تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در راستای برخورداری اکثریت ایثارگران از تهسیلات فوق الذکر مقرر گردید هر یک از داوطلبان مشمول سهمیه در مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فقط یک بار حق استفاده از سهمیه دوره روزانه را دارند و در صورت قبولی با استفاده از سهمیه چنانچه انصراف هم دهند دیگر حق استفاده از سهمیه را نخواهد داشت.

3- علیهذا شاکی محترم در آزمون سراسری 1397 شرکت و با استفاده از سهمیه ایثارگران 5 درصد در رشته علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد (دوره روزانه) قبول شده اند. چنانچه نامبرده علاقه ای به این رشته نداشتند نباید آن را انتخاب می کردند تا ایثارگر دیگری از این امتیاز استفاده می کرد. حال تصور نمایند محدودیت تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه برداشت شود آن وقت تعداد بسیار محدودی از سهمیه برخوردار می‌شوند و ظرفیت دانشگاه ها خالی خواهند ماند.

4- مشارالیها مجدداً در آزمون سراسری سال 1399 شرکت و متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران بوده اند که باتوجه به استفاده از سهمیه در سال 1397 سهمیه وی لحاظ نشده است.

پرونده شماره ه- ع / 9901544 مبنی بر درخواست ابطال بندهای (4) و (5) قسمت «تذکرات مهم» مندرج در صفحه 25 دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1399، در جلسه مورخ 19/05/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و بند (4) مصوبه مورد شکایت به اتفاق آراء قابل ابطال تشخیص نشد و راجع به ابطال بند (5)، اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

نظریه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1709 مورخ 14/11/1399: «امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران توسط پذیرفته‌شدگان در دوره‌های غیرروزانه دانشگاه‌ها که انصراف از تحصیل داده‌اند مغایر اطلاق مندرج در تبصره (2) ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای رزمندگان مصوب سال 1368 می‌باشد که منع استفاده مجدد از سهمیه در صورت انصراف از تحصیل مندرج در آن شامل تمامی مصادیق و حالات پذیرفته‌شدگان اعم از روزانه، نوبت دوم، خودگران و مجازی می‌شود...». بنابراین با وجود آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب سال 1368 هیات وزیران، بند یادشده خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر با قانون بوده و قابل ابطال تشخیص می‌شود و پرونده در اجرای بند «الف» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌گردد.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

پرونده شماره ه- ع / 9901544 مبنی بر درخواست ابطال بندهای (4) و (5) قسمت «تذکرات مهم» مندرج در صفحه 25 دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1399، در جلسه مورخ 19/05/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و بند (5) مصوبه مورد شکایت با اتفاق نظر اعضاء قابل ابطال تشخیص شد و راجع به بند (4)، اعضاء به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه به موجب تبصره (2) ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب سال 1368 هیات وزیران: «پذیرفته‌شدگان هریک از مقاطع کاردانی، کارشناس، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه‌ای در صورت انصراف، حق استفاده مجدد از امتیازات‌داده شده در این آیین‌نامه را ندارند». فلذا بند مورد شکایت عیناً تکرار مفاد تبصره پیش‌گفته بوده و واجد حکمی فراتر از آن نمی‌باشد. ضمن اینکه رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 606 مورخ 28/06/1396 و رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی به شماره دادنامه 28 مورخ 22/02/1399 نیز موید همین امر است. فلذا مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها