رای شماره 157 مورخ 1381/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 236/79

شاکی: آقای یوسف آریافر

موضوع: اعلام نظر در مورد دو دادنامه و دستور رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر

تاریخ رای: یکشنبه 13 مرداد 1381

شماره دادنامه: 157

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند بعد از صدور رای از شعب 6و17 دیوان و دستور شعبه برای رسیدگی مجدد هیات تخلفات از موقعیت سوءاستفاده کرد. ضمن اینکه از اشتعالم جلوگیری کردند مجدداً همان اتهامات سابق را ابلاغ کرده‌اند که متاسفانه شعبه14 دیوان دادنامه خلاف مورخ 1372/11/02 را صادر کردند.چرا شعبه 14 در رسیدگی بی توجهی کردند تقاضای رسیدگی در این مورد را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

باعنایت به ‌اینکه خواسته شاکی نظر به مورد بوده و از مصادیق مقررات و نظامات مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان‌نظر در هیات عمومی شناخته نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع