رای شماره 1144 مورخ 1399/09/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی

شماره پرونده: 9900123 شماره دادنامه: 9909970906011144 تاریخ: 2/9/99

شاکی: آقای رحیم نظری

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخش ششم دفترچه آگهی آزمون استخدامی سال 1398

سازمان سنجش آموزش کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال 1398 جهت جذب نیروی پیمانی برای دستگاه های اجرایی اقدام به انتشار آگهی استخدامی نموده است که شاکی به قسمتی از مقرره مورد شکایت اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است. مقرره مورد شکایت: بخش ششم: مراحل و نحوه اعلام نتیجه: بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی بر استخدام افراد در دستگاه های اجرایی منضم به بخشنامه شماره 9757؍93؍200 مورخ 19؍7؍1393 و اصلاحیه آن به شماره 1172660مورخ 26؍6؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور، مرحله تعیین حد نصاب لازم و مرحله معرفی افراد جهت مصاحبه استخدامی به شرح زیر صورت می پذیرد:

الف) کسب حد نصاب: معرفی داوطلبان جهت شرکت در مصاحبه استخدامی و سایر مراحل استخدام، منوط به کسب حد نصاب لازم در آزمون کتبی بوده و انتخاب افراد پذیرفته شده بر اساس ترتیب نمرات مکتسبه، سهیمه های قانونی و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری، مطابق قواعد زیر می‌باشد: پس از برگزاری امتحان مشترک فراگیر، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه های عمومی و تخصصی محاسبه و حد نصاب امتحان، معادل پنجاه (50) درصد بالاترین نمره مکتسبه در آن امتحان مشترک فراگیر با ارزش وزنی چهل (40) درصد برای حیطه عمومی و شصت (60) درصد برای حیطه تخصصی در هر شغل محاسبه و مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می‌گیرد.

خلاصه دلایل شاکی جهت ابطال مقرره مورد شکایت: مقرره مورد شکایت مغایر با بندهای 2 و 3 و 13 سیاست های کلی نظام اداری و برخلاف دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه های اجرایی سال1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. چرا که در دستورالعمل مذکور تنوع انتخاب شغل انتخابی برای داوطلب فراهم بود و حق انتخاب چند رشته محل را داشته لیکن مقرره مورد شکایت داوطلبان را به انتخاب یک شغل محل محدود کرده است در حالی که در آزمون های استخدامی قبلی حداقل 3 انتخاب وجود داشت و داوطلبان بر اساس سلیقه و علاقه خود شغل آتی خود را انتخاب می کردند. همچنانکه در کنکور حدود 100 انتخاب برای انتخاب رشته و دانشگاه فراهم است می‌بایست برای شغل نیز این امکان فراهم می بود که متاسفانه در این آزمون نادیده گرفته شده است.

مدافعات طرفین شکایت: الف) سازمان اداری و استخدامی به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده ماده 10 دستورالعمل سال 1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر انتخاب متعدد چند شغل محل بوده است که طی بخشنامه اصلاحی در سال 1396 ماده ذکر شده از دستورالعمل پیشگفت حذف شده است و از این جهت است که در دفترچه راهنمای ثبت نام امتحانات مشترک فراگیر انتخاب متعدد برای داوطلبان حذف شده است. ب) وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده است ضوابط برگزاری آزمون استخدامی سال 1398 توسط سازمان سنجش و سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شده است و ارتباطی به وزارت آموزش و پرورش ندارد. شاکی صرفا به دستورالعمل برگزاری امتحان شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مصوب 1393 توجه کرده است و از اصلاحیه سال 1396 آن غفلت کرده است که انتخاب متعدد حذف شده است و نمی بایستی در دفترچه آگهی آزمون درج می شد. همچنین تمامی اقدامات اجرایی آزمون استخدام پیمانی سال 1398 در راستای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و در فضای رقابتی و بر اساس دستورالعمل برگزاری امتحان عمومی بوده است.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد، بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی

نظر به این که به موجب ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی جهت به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی برعهده شورای توسعه مدیریت کشور می‌باشد و ماده 10 دستورالعمل سابق این شورا که در آن امکان 3 شغل محل جغرافیایی علاوه بر انتخاب شغل اصلی پیش بینی شده بود توسط شورای مذکور طی اصلاحیه شماره 1172660 مورخ 26؍2؍1396 حذف شده است، بنابراین به جهت اصلاح مقرره بالادستی سازمان اداری و استخدامی کشور امکان درج مفاد ماده حذف شده را در آگهی آزمون نداشته است، بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها